Meny

Mat, miljø og demokrati i Nepal

Senterpartiets sentralstyre har vedtatt at partiet inngår i et samarbeid med Utviklingsfondet om et prosjekt i Nepalfra 1. januar 2020. Prosjektet finner sted i det sør-vestlige området i landet hvor det ikke finnes så mange andre bistandsorganisasjoner, og hvor vi mener at det er størst behov for tilstedeværelse. Målgruppen er fattige på landsbygda.

Senterpartiet vil følge og bidra til Utviklingsfondets og de lokale partnernes arbeid med klimatilpasning og matsikkerhet, og å styrke lokaldemokratiet. Målgruppen skal delta aktivt både ved å identifisere og analysere egne behov, og i planleggingen av aktiviteter og tiltak.

Vi håper at så mange som mulig kan bidra til å støtte Senterpartiets og Utviklingsfondet prosjekt for å styrke arbeidet med å sikre klimatilpasning, matsikkerhet og godt styresett i Nepal.

For å støtte prosjektet kan du vippse til 506624, eller gi til vår innsamlingskonto 2085.10.01000.

For hver krone Senterpartiet klarer å samle inn, gir staten ca. 9 kroner til prosjektet. For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Elise Fylling

Utviklingsfondet_nepal
Foto: Tine Poppe

Hvorfor Utviklingsfondet?

Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og fattigdom. Deres visjon er en bærekraftig og rettferdig verden. De bidrar til at småbønder står sterkere når klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold. Hvert år når de ut til en halv million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Når fattige familier produserer nok mat kan de også få overskudd til å leve gode liv. Ekstra inntekt gjør det mulig for barna å gå på skole og få medisinsk behandling hvis de blir syke. Hjelp til selvhjelp er bærekraftig og effektiv fattigdomsbekjempelse.

Aldri tidligere har forholdet mellom mat og miljø vært tydeligere. Klimaendringer og over- utnytting av naturressurser truer matproduksjonen. Aller verst er det i de områdene av verden der de fattigste bor. Utviklingsfondet hjelper bønder med å tilpasse seg et klima i endringer, og lærer dem hvordan man kan produsere nok mat uten å ødelegge naturen.

Utviklingsfondet er en selvstendig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon, men har en rekke samarbeidspartnere i ulike land. Det konkrete arbeidet for fattige bønder gjennomføres av lokale organisasjoner med solid erfaring og lokalkunnskap. Slik blir arbeidet både bedre og billigere. Utviklingsfondet er hele tiden med som en faglig støttespiller i utforming og gjennomføring av prosjektene.

Utviklingsfondet_Nepal_2
Foto: Harald Herland

Hvorfor Nepal?

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land, og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer befolkningens livsgrunnlag. 68% av befolkningen får sin inntekt gjennom landbruket, og sektoren bidrar til hele 34% av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Til tross for noen framskritt i fattigdomsreduksjon i Nepal de siste årene er Nepal fortsatt et av verdens fattigste land.

Nepal har en lang historie med politisk ustabilitet og er et nytt demokrati med en fersk grunnlov fra 2015. I 2017 gjennomførte Nepal de første lokalvalgene på tyve år, og de har fått sin første føderale regjering på plass i 2018. Utviklingsfondet, som har arbeidet i landet siden 1982, prioriterer å arbei- de i de fattigste områdene, og har lang erfaring fra arbeid med blant annet klimatilpasning, matsikkerhet og kommuneplanlegging.

Utviklingsfondets hovedfokus er fattigdomsreduksjon blant de fattigste og mest marginaliserte gruppene i landet. De jobber med økt matsikkerhet og bedre ernæring, økte inntekter, styrket tilpasningskapasitet til klimaendringer og risikoreduksjon. Arbeidet tar utgangspunkt i å maksimere potensialet i landbruket. Området konsentreres i hovedsak i Vest-Nepal hvor behovet er størst, og hvor få andre organisasjoner jobber.

Informasjonsskriv om kampanjen finner du HER
Du kan også lese mer på www.utviklingsfondet.no

Vipps: 506624

Kontonummer: 2085.10.01000