Meny

#MeToo, etiske retningslinjer og varslinger i Senterpartiet

- Den verdensomspennende grasrotkampanjen #MeToo har satt søkelys på problemer som det er nødvendig at politiske partier tar på største alvor. Det skal være trygt å være med i Senterpartiet og Senterungdommen og det skal være enkelt å varsle dersom det skjer noe, sier generalsekretær Knut M. Olsen.

Sps etiske retningslinjer

Senterpartiet har hatt etiske retningslinjer i flere år, med bl. a. fokus mot uønsket oppførsel og trakassering. I et politisk parti der unge og eldre møtes og der det er personer som har makt, kan uønskede hendelser skje, og det er derfor hele tiden viktig å ha kontinuerlig oppmerksomhet om dette, sier Olsen.

Diskuteres i alle styrer

- I Sps nåværende etiske retningslinjer står det at alle nyvalgte organ, det være seg sentralstyre, fylkesstyre og lokallagsstyre skal gjennomgå partiets etiske retningslinjer og den praksis som følges, men også reflektere over etiske dilemmaer. De skal også gjøre seg kjent med relevante lover, partiets vedtekter og øvrige retningslinjer. De etiske retningslinjene er også innarbeidet i studiehefter som handler om organisasjonens arbeid på alle nivåer i partiet, påpeker Olsen

Nye retningslinjer og varslingsrutiner

Partiet tok tidlig i høst initiativ til en gjennomgang av de etiske retningslinjer og varslingsrutiner ved uønskede hendelser. Forslag til nye retningslinjer skal behandles på sentralstyremøte 29. januar, og så skal de på høring i Sps organisasjon. – Jeg regner med at #MeToo og forslaget til nye retningslinjer med særling vekt på varslingsrutiner og håndtering av varslere i Sp, vil bli diskutert på partiets fylkesårsmøter i hele landet i februar og starten av mars. Deretter vil høringen bli oppsummert og partiets landsstyre vil gjøre vedtak i saken på møte 6.-7. april i år, sier Knut M. Olsen.

Det er lagt vekt på tre hovedområder i forslagene til endringer i saken som skal behandles av sentralstyret 29. januar:

1. Tydeliggjøring av eget ansvar og bevissthet rundt situasjoner, enten du er tillitsvalgt, folkevalgt eller ansatt.

2. Varslingsplikt og varslingsrutiner

3. Oppfølging av varsler

Knut M. Olsen påpeker at varslinger av uønskede hendelser etter gjeldene rutiner skal gjøres enten til leder på samme nivå som varslet kommer fra, eller direkte til han som generalsekretær. I Senterungdommen skal varsler alltid gå til generalsekretæren, som nå er Karen Følgesvold.

 

Varsler også i Senterpartiet

I takt med utviklingen av #MeToo og varslinger i andre parti har også Senterpartiet fått flere varsler om uønskede hendelser. – Siden år 2000 har det kommet i alt 7 varsler til Senterpartiet. Jeg vil sterkt understreke at alle varslene som kommer til partiet blir tatt på stort alvor og av han som generalsekretær er opptatt av å tro på og beskytte varslerne, og at de skal bli møtt med omsorg, sier Knut M. Olsen.

- Det er viktig å bevare et Senterparti som kan kjennetegnes av åpenhet, tillit og med små avstander mellom medlemmer og de som er tillits- og folkevalgt på de ulike nivå i partiet. På den måten skapes tillitsfulle og byggende  relasjoner og en god partikultur, avslutter generalsekretær i Senterpartiet Knut M. Olsen.

 

Her finner du Sps nåværende etiske retningslinjer.

 

Fakta om #MeToo:

Det er en verdensomspennende grasrotkampanje og en emneknagg, bl. a. i sosiale medier. Merkelappen #MeToo «jeg også» markerer at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og støtter andre som har opplevd det samme. Stikkordene skal vise omfanget av seksuelle overgrep og trakassering, særlig begått mot unge kvinner i arbeidslivet.