Meny

Norsk verdiskaping på norske ressurser – kjør debatt!

Senterpartiet vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og verdiskaping i hele landet. Det er et offentlig ansvar å føre en aktiv næringspolitikk, sikre nasjonalt eierskap til naturressurser, viktige selskaper og kritisk infrastruktur. Vi vil ha lange og vitale norske næringskjeder fra råvare til produkt, fordi dette utnytter landets ressurser best. Videre sikrer det at verdiskapningen gir gevinst i form av overskudd og arbeidsplasser.

Siden våren 2018 har et utvalg ledet av Ola Borten Moe arbeidet med temaet «Norsk verdiskapning på norske ressurser».  Hvordan kan verdiskaping og sysselsetting økes i Norge gjennom offentlige innkjøp, byggeprosjekter og investeringer? Hvordan løses dette i andre land vi kan sammenligne oss med?  Hvordan er rammevilkårene for naturressursbaserte næringer, og hvordan sikre nasjonal forankring, økte investeringer og verdiskaping? Dette er noen av spørsmålene utvalget har diskutert.

Nå inviteres hele partiorganisasjonen til å jobbe videre med spørsmål og diskusjon rundt  norsk verdiskapning på norske ressurser, og komme med sine innspill. Utvalget vil behandle innspillene og arbeide videre med dokumentet, som skal legges fram for landsmøtet på Hamar i mars 2019.

Utvalget har valgt å tilrettelegge arbeidet som en studiering, slik at lokallagene kan komme med sine innspill. Se www.senterpartiskolen.no for innmelding og praktisk gjennomføring.

Fylkeslagene har frist til 31. desember med å fremme skriftlige endringsforslag til dokumentet. Å komme med innspill på eller rett før landsmøtet er ofte for sent, det er nå muligheten til å ha reell innflytelse er her og du bør bruke den! 

VI håper riktig mange blir med på denne dugnaden for å videreutvikle Senterpartiets allerede sterke næringspolitikk.

Lykke til med fruktbare diskusjoner!

Her finner dere mer om saken og PDF-versjon av studieheftet:

Spørsmål om organisering av studiearbeid kan rettes til Elise Fylling, [email protected]