Meny

Ny statlig ekstraskatt

Kystkommunene kan miste inntekter fra havbruket langs hele kysten når regjeringen skal vurdere å innføre en grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Senterpartiet mener en statlig grunnrenteskatt er en dårlig løsning både for næringen og lokalsamfunnene.

Regjeringen ønsker en nasjonal ekstraskatt på en lokalt forankret kystnæring. Senterpartiet mener det er urettferdig at staten skal tjene enda mer penger på denne næringen, mens de lokalmiljøene som avsetter arealer i sine fjorder ikke lenger skal få den største delen av inntektene. 

Forslaget fra regjeringen har vekket sterke reaksjoner i hele landet. Parlamentariske leder, Marit Arnstad, sa i spørretimen onsdag 13. februar at hun tror det er flere årsaker til misnøyen med forslaget: 

- Det er lettere å beskatte stedlig virksomhet enn bevegelig kapital, ergo bør man beskatte naturressursene hardere. Den andre er at det også handler om statlig skatt i forhold til lokalsamfunnets inntekter. Det er oppsiktsvekkende dersom Fremskrittspartiet har tenkt å gå inn for denne typen ny statlig skatt på en viktig næring.

Det er helt naturlig at en naturressursbasert næring kommer lokalsamfunnene til gode. Det er lokalsamfunnet som avsetter arealer til oppdrettsnæringen. Industrien er tett knyttet til kystsamfunnene, da er det viktig at lokalsamfunnet får ta del i godene. En grunnrenteskatt passer bedre for næringer som olje- og gassindustrien hvor råvarene benyttes direkte og produksjonen ikke kan flyttes ut av Norge. 

Det nedsatte utvalget skal legge fram sin rapport til høsten, før den tid skal flere partier ha landsmøter hvor denne saken blir et viktig tema. Senterpartiet står uansett støtt i saken og sier nei til den nye statlige ekstraskatten, vi ønsker heller å bidra til framtidsretta næringsliv langs hele kysten vår. 

Fakta om grunnrenteskatt:

Det kan være vanskelig å forstå hva regjeringen mener når de snakker om å ville innføre grunnrenteskatt på havbruk. Kort fortalt handler debatten om hvordan havbruksnæringen skal skattelegges. I dag går en del av overskuddet fra næringen til havbruksfondet hvor kommunene og fylkene får hele 80% av utbetalingene. En endring i denne ordningen vil kunne koste kystfylker flere hundre millioner kroner. 

Regjeringen har foreslått at staten skal få det meste av inntektene fra denne ekstraskatten, mens Senterpartiet heller ser at det største kakestykket fortsatt skal gå til kommunene og fylkene.