Meny

Nytt fra Senterpartiets Studieforbund (SpS)

SpS har hatt representantskapsmøte  på Teams 3. juni og Marit Knutsdatter Strand ble gjenvalgt som leder, se resten av styret og årsmeldinga her. SpS skriver også om digitalt studiearbeid og om høstens viktigste studiearbeid - det på nytt stortingsprogram som til slutt skal vedtas på landsmøtet 2021.

Marit Knutsdatter Strand gjenvalgt som styreleder

Årsmøte i representantskapet ble gjennomført på Teams 3. juni.

Marit Knutsdatter Strand ble gjenvalgt som leder.  Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer ble gjenvalgt.

Styret består etter årsmøtet av:

Marit Knutsdatter Strand (Senterungdommen)

Alexander Fosse Anders (Senterpartiet)

Einar Grønnes (Senterpartiet)

Signhild Stave Samuelsen (Senterkvinnene)

Syver Zachariassen (Senterpartiet)

Varamedlemmer:

  1.  Åse B. Lilleåsen (Senterkvinnene)  Gjenvalg
  2. Jim Helge Andersen (Sp)                     Gjenvalg
  3. Jesper Nohr (Senterungdommen)   Gjenvalg

 

Sps årsmelding kan leses her.

 

Erfaringer med digitalt studiearbeid

Korona-krisen har før til et kvantesprang når det gjelder bruk av Teams og andre digitale plattformer.  I Senterpartiet er det avholdt digitale organisasjonskurs både i Troms og Finnmark. Erfaringene er gode, og det er mange fordeler med å gjennomføre kurs og studieringer over nett. Fram til 1. august har Kompetanse Norge gitt unntak i regelverket for studieforbund, slik at det er lov å registrere rene studieringer på nett med et minstekrav på fire timer.  Les intervju med fylkessekretær Rita Roaldsen i Finnmark, som forteller om sine erfaringer med gjennomføring av digitalt organisasjonskurs for lokallagene i fylket: Intervju med Rita

 

Den digitale Senterpartiskolen

Det er inngått avtale med firmaet PedIT om  digital læringsplattform for Senterpartiets Studieforbund. Vi er nå i gang med lage et helt nytt organisasjonskurs for lokallagene på nett. Dette blir et digitalt kurstilbud, som  blir lansert for de nye lokallagsstyrene etter årsmøtene i januar 2021. Det blir lagt ut mer informasjon om Den digitale Senterpartiskolen på www.senterpartiskolen.no etter hvert som kurset tar form, så følg med!

 

Høstens viktigste studiearbeid!

I god tradisjon vil det også denne gangen bli gjennomført studiearbeid på nytt stortingsprogram, som skal vedtas på Senterpartiets landsmøte 2021. Studiearbeidet vil foregå i perioden 1. oktober til 15. november. Studiearbeidet er et godt bidrag til diskusjoner, dialog og engasjement rundt utformingen av stortingsprogrammet. Studiearbeid på programmet er derfor medlemsdemokrati i praksis, for her kan alle være med  å diskutere, sende innspill og påvirke utformingen av Senterpartiet sin politikk de neste årene. Praktisk informasjon om studiearbeid og innspill til programmet vil bli sendt ut til lokallagene i god tid. Informasjon vil også bli lagt ut på www.senterpartiskolen.no