Meny

Nytt stortingsvalgprogram: Bli med på høstens viktigste studiearbeid!

Programkomiteen og Senterpartiets Studieforbund inviterer til å bruke medlemsdemokratiet, og ta aktivt del i studiearbeid på forslaget til nytt stortingsvalgprogram. I denne første høringsrunden oppfordres alle medlemmer til å være med, og bidra til å forme Senterpartiets politikk for neste stortingsperiode. Du kan gi dine innspill til programkomiteen gjennom studiearbeid som organiseres av lokallagene fram til 20. november.  

Programutkast og studieopplegg ble sendt til lokallagene v/leder den 8. oktober, og kan leses/hentes her: https://www.senterpartiskolen.no/aktuelt/horingsbrev-til-lokallaga-pa-programforslaget

Det er lokallagene som koordinerer innspill, og som vil sende inn endringsforslag til programkomiteen i den første høringsrunden. Hvis du har lyst til å være med i programprosessen, må du derfor ta kontakt med ditt lokallag.

 

Hvorfor skal vi ha studiearbeid på programmet?

Stortingsprogrammet legger premissene for utvikling av Senterpartiets politikk i de neste fire årene.  Programmet handler både om de store linjene i politikken, de viktige enkeltsakene og Senterpartiets gode, politiske løsninger. Det er viktig å ha dette i tankene under studiearbeidet, slik at vi ser både helheten og de viktige detaljene i politikken.  

Det er mange grunner til å systematisere arbeidet med nytt stortingsprogram gjennom studiearbeid. Et grundig studiearbeid på programutkastet løfter fram partiets verdigrunnlag, ideologi og forslag til politiske løsninger.  Dialog og konstruktive diskusjoner gir gode bidrag til læring og innsikt.  For lokallagene vil dessuten registrerte og godkjente studietimer gi «penger i kassa». 

 

Vervekampanje

Senterpartiet har som eneste politisk parti hatt en sammenhengende medlemsvekst de siste seks årene.  For at Senterpartiet fortsatt skal vokse, og ha medlemsvekst også i det sjuende året settes det i gang en ny vervekampanje den 1. november. Studiearbeid på programmet er en utmerket måte å invitere inn nye og potensielle medlemmer. Benytt anledningen, både til å verve medlemmer og til å få inn ideer og innspill til det nye stortingsvalgprogrammet.  

 

Bestille kopi av programutkastet på papir?

Programutkast og studieopplegg foreligger kun i elektronisk utgave. De som ønsker det, kan bestille trykt kopi fra Senterpartiets Studieforbund. Dette vil koste kr 50 kr pr eks. + porto.  Ta kontakt med Inger Bigum på e-post [email protected] for bestilling av kopier.

Her finner du flere saker om programutkastet: https://www.senterpartiet.no/nytt-program

Spørsmål kan rettes til Senterpartiets Studieforbund, Kristin Madsen tel 950 72 558, [email protected]