Meny

Ønsker du å være medlem av Senterkvinnene?

P.g.a. av innstramming i regelverket knyttet til medlemskap i organisasjoner, kreves det nå ett aktivt samtykke fra personer som ønsker å være medlem i en organisasjon. Dette gjelder også for Senterkvinnene.

Hittil har alle kvinnelige medlemmer av Senterpartiet blitt automatisk medlem av Senterkvinnene. Dette er det nå slutt på. Heretter må du gi et aktivt samtykke for å bli registrert medlem.

Dette kan gjøres på flere måter:

1.       Svare på mottatt SMS med SK

2.       Sende melding til 2199 og skrive SK

3.       Sende en e-post til [email protected] og vi registrerer deg manuelt

 

Uansett hvilken måte som benyttes, er det enkelt å bli medlem av Senterkvinnene. Pr i dag er det ca. 1550 som har sagt ja til medlemskap i Senterkvinnene og det har plass til flere.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen.

 

Hva er Senterkvinnene og hva kan vi tilby?

Senterkvinnene er en selvstendig organisasjon innenfor Senterbevegelsen.

Senterkvinnene har eget sentralstyre og 10 aktive fylkeslag per august 2019.

Senterkvinnenes oppgave

Senterkvinnene har som oppgave å samle de kvinnelige medlemmer i Senterpartiet, som ønsker det, for å utvikle de senterpolitiske ideene. Gjennom politisk virksomhet, aktiv deltagelse i samfunnsdebatten og god og allsidig virksomhet, er Senterkvinnene med å skaper økt fokus på samfunnsspørsmål som særskilt berører kvinner.

Senterkvinnene ønsker også å være en aktiv pådriver for politikkutvikling, likestilling og skolering i Senterpartiet. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle oss og i den sammenheng er hvert medlem en viktig ressurs

Senterkvinnene tilbyr:

Som medlem i Senterkvinnene får du tilgang til politisk informasjon, tilbud om kurs og samlinger, ett stort nettverk av andre politisk engasjert kvinner og mer til. Senterkvinnene har som ambisjon at alle uavhengig av politisk erfaring, alder, bakgrunn osv skal oppleve at de er velkomne og en viktig ressurs for vår organisasjon. Senterkvinnene har også 10 fylkeslag som arrangerer kurs og temakvelder. Noen ganger alene og noen ganger sammen med fylkeslaget av Senterpartiet.

Det koster ikke noe å være medlem av Senterkvinnene.

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!