Meny
Teamsmøte med kaffekopp

Over 10.000 studietimer i 2021!

1. mars skal Senterpartiets Studieforbund rapportere inn kursvirksomheten i Senterpartibevegelsen, og nå er tallene klare. Vi kan med glede fortelle at vi har godkjent 10.812 studietimer fordelt på 599 kurs i 2021!

Det betyr at vi nok en gang har klart over 10.000 timer i enda et pandemiår. I tillegg var vi spente på om vi ville se en nedgang i studietimer på grunn av et nytt søknadsverktøy, men det viste seg å ikke være tilfelle. Takk til alle som har stått på og gjort et arbeid for skoleringsarbeid også i 2021. Vi håper at Kursportalen er enkel i bruk, og at enda flere lokallags vil rapportere inn sine studietimene sine i 2022.

Kunnskap er nødvendig for å utvikle organisasjon, politikk, folkestyre og demokrati. Dette er spesielt viktig i en tid hvor Senterpartiet både er i posisjon og har mange nye folkevalgte. Kurs og studieringer i kommunestyregruppene, kommuneråd og lokallag bidrar til videre vekst og utvikling i Senterpartiet. Dette er også godt folkeopplysnings- og demokratiarbeid. Derfor er det viktig at vi fortsetter å bruke tid og krefter på kunnskapsbygging, med planmessig studiearbeid fram mot neste års kommunevalg.

Litt fakta:

  • Av 10.824 studietimer er 3.611 registrert som digitale timer.
  • 3702 deltakere har vært med på studieaktivitet i 2021
  • SpS har utbetalt 1.081.200 kr i kurstilskudd til lokal- og fylkeslagene
  • De mest brukte studieplanene i 2021 var:
  1. Arbeid i kommunestyregruppa – 5068 timer fordelt på 231 kurs
  2. Politisk arbeid i Senterpartiet – 3185 timer fordelt på 177 kurs
  3. Klar for valgkamp – 1876 timer fordelt på 124 kurs
graf 2021.png
Godkjente studietimer per fylke

Neste år er det kommunevalg, og Senterpartiets Studieforbund vil derfor spesielt oppfordre alle lokallagene til å gjennomføre følgende kurs: 

  • Organisasjonskurset Det grønne hjulet
  • Studieopplegget Bærekraftig utvikling mot 2030

I tillegg har vi gode studiehefter og -opplegg på valgkomité og nominasjonsprosesser, mediearbeid og mye annet. Se gjerne www.senterpartikolen.no/studiemateriell for inspirasjon.