Meny
Forside programprosess

Programarbeid nær folk – i hele Norge!

Mange er allerede i gang med å utforme programmet til neste års kommune- og fylkestingsvalg.

Programmet skal vise hvilke veivalg vi ønsker for utvikling av kommunen, og være rettesnoren for våre folkevalgte de neste fire årene. Programmet skal også markedsføre Senterpartiets politikk overfor velgerne. Derfor er det viktig å komme godt i gang med prosessen, slik at denne blir brei og inkluderende.

Vi stiller til valg for å fremme innbyggeres interesser, og for å utvikle kommunen videre.  Vi må tørre å være frimodige i programarbeidet, samtidig som vi skal vise hva Senterpartiet vil. Å lage et godt program krever derfor tid, ideer, mangfold og interesse. En god programprosess som inkluderer medlemmer og lokalsamfunn, er også et fint oppspill til valgkampen.  Benytt derfor anledningen til å organisere programarbeidet som studiering eller annen form for kurs eller studiearbeid.

Studieopplegget Programarbeid nær folk – i hele Norge! er fleksibelt, men for godkjenning og rett til opplæringstilskudd kreves det minimum fire hele klokketimer til sammen, inkludert pauser. Det er dessuten krav til minst fire deltagere, som er til stede minst 75% av tiden.  Arbeidsformer kan variere, men studieheftet legger opp til bruk av studieringmetodikk. Derfor er det lagt inn mange spørsmål til refleksjon og diskusjon. Det går også an å gjennomføre studiearbeidet digitalt, for eksempel ved hjelp av Teams. Studieheftet Programarbeid nær folk – i hele Norge! kan hentes på www.senterpartiskolen.no

Forside programprosess.jpg
Her er forside til studieheftet.

Slik gjennomfører vi studiearbeidet i praksis: 

  • Meld inn kurset/studiearbeidet i Kursportalen Dobbelklikk for å redigere
  • Rapportering/søk om tilskudd: Kurs som oppfyller kravene har rett til opplæringstilskudd. Søknad og rapportering skal skje via Kursportalen.
  • Utbetaling av opplæringstilskudd skjer kvartalsvis. Ifølge Voksenopplæringsloven skal opplæringstilskudd utbetales pr godkjent studietime, men skal ikke ganges opp med antall deltagere.
  • Alle som gjennomfører studieopplegget (dvs. er til stede på minst 75 % av antall godkjente studietimer) har krav på kursbevis.

Se www.senterpartiskolen.no for mer informasjon, eller ta kontakt med Senterpartiets Studieforbund, [email protected] for mer informasjon.

Lykke til med viktig programarbeid og gode, konstruktive diskusjoner!