Meny
Regjeringen oppretter flere studieplasser ved Politihøgskolen

Regjeringen oppretter flere studieplasser ved Politihøgskolen

Mellom 2018 og 2020 ble antall studieplasser ved oppstart til politiutdanningen (bachelor) ved Politihøgskolen redusert fra 720 til 400 plasser. For å opprettholde samme politidekning som i dag, vil antall uteksaminerte kandidater årlig på sikt være lavere enn det forventede behovet i årene fremover. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen fra og med høsten 2022.

Publisert: 10.05.2022

- Regjeringen vil ha flere politifolk i hele landet, og da trenger vi flere politiutdannede i fremtiden. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en rekke ambisjoner i Hurdalsplattformen hvor vi er helt avhengig av å utdanne flere politifolk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Siden regjeringen tiltrådte høsten 2021, har Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrket politiet på en rekke områder.

- Regjeringen fortsetter å styrke politiberedskapen ved å bevilge 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen. Etter drøye syv måneder i regjering har Sp og Ap styrket politiet med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022, og på nyåret rullet vi ut 146 nye politistillinger. I tillegg skal det anskaffes 373 helt nye kjøretøy i løpet av 2022, som kommer alle politidistriktene til gode, sier justisministeren.

Forslaget er en del av revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 som blir fremlagt 12.mai 2022.