Meny
Emilie Enger Mehl portrett 2020

Regjeringen vil opprette 20 nye politikontor og styrke politiberedskap i hele landet

- Senterpartiet fortsetter arbeidet med å styrke politiet i hele landet. Senest i januar rullet vi ut 146 faste politistillinger. I tillegg vil det komme enda flere stillinger i løpet av året som følge av at regjering styrker politiet med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Nå har Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sendt brev til alle landets kommuner om å komme med en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet.  
I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at vi vil opprette 20 nye politikontor, og at dette arbeidet starter i år.

- Vi har sendt brev til alle kommuner i Norge hvor vi inviterer kommunene til å vurdere hvordan polititjenestene fungerer og hvordan de kan forberedes. De siste åtte årene har politiet blitt sentralisert, og mye har skjedd uten at lokale at lokale stemmer har blitt hørt, sier Emilie Enger Mehl.

I brevet til kommunene ønsker justis- beredskapsministeren svar på følgende spørsmål fra kommunene:

  1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene forebygging, beredskap og sivile tjenester de neste årene?
  2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene?
  3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet og ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre dette? Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet?
  4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester?
  • Via et tjenestested i politiet?
  • Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested?
  • Via fysisk oppmøte?
  • Via telefon?
  • Via internett?
  1. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby lokaler, for eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester?

Etter å ha mottatt innspill fra kommunene skal tilbakemeldingene behandles i departementet. Politidirektoratet og politidistriktene bidrar i prosessen som skal føre til bedre polititjenester i hele landet. Fagforeningene i politiet inviteres også med i prosessen.

Her kan du lese hele høringsbrev til kommunene, med svarfrist 1. juni 2022: