Meny

Regjeringens fergebløff

Regjeringens stadige sentraliseringspolitikk har gitt dyrere ferge- og båttilbud langs kysten etter nyttår. Senterpartiet fremmet i januar et nytt forslag for å senke fergeprisene i hele landet. 

Etter nyttår har det vært misnøye i flere fergefylker. Flere fylkeskommuner har måtte sette opp billettprisene med opp mot 40%. Denne økningen er resultatet av villet politikk fra regjeringen. I 2015 endret de inntektsnøkkelen for fylkene slik at mange av fergefylkene kom svært dårlig ut. I tillegg har bevilgningene til fergedrift blitt redusert, samtidig som kravene til klimaomstilling har økt kostnadene for fylkene.

I januar fremmet derfor Senterpartiet et forslag for å sikre lavere fergepriser i Norge. Trygve Slagsvold Vedum mener situasjonen regjeringen har skapt er uakseptabel

- Billettprisene er altfor høye. Folk bor langs hele kysten og er helt avhengig av ferge og båt i dagliglivet. Vi kan ikke ha det slik at folk ikke får råd til å besøke familie og venner eller sende ungene på fritidsaktiviteter. I Norge skal folk selvsagt ha tilgang til et godt og rimelig ferjetilbud, fastslår Vedum.

Grønn omstilling

En av utfordringene for fylkeskommunene er at stortinget i 2015 vedtok at de skulle «be regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egenregi».

Samtidig ble det ikke bevilget penger til fylkene for å sikre gjennomføringen av dette klimatiltaket. Senterpartiet fremmet sammen med Ap et forslag om en tilskuddsordning for å dekke fylkenes merutgifter. Det forslaget ble stemt ned av Høyre, FrP, Venstre, Krf, MdG og SV. Merkostnadene for fylkeskommunene med dette arbeidet er beregnet til 468 millioner årlig. Vedum er ikke i tvil om at dette er villet politikk fra regjeringen.

– Regjeringens stadige sentraliseringspolitikk har nå rammet ferje- og båttilbudet. Når regjeringen svikter kystfylkene, samtidig som den pålegger fylkene store investeringer i nye båter og ferjer, tvinges de folkevalgte i fylkene til å velge mellom pest eller kolera: Enten å legge ned skoler eller skoletilbud, la fylkesveiene forfalle, eller å øke billettprisene på ferjene, sier Vedum.

Fremmet forslag tidligere

Det er ikke første gang Senterpartiet tar opp denne problemstillingen i Stortinget. Også før jul fremmet vi forslag om å bedre situasjonen for de rammede fylkene.

– Senterpartiet la senest rett før jul frem forslag i Stortinget om å bevilge 350 millioner kroner mer til båt- og ferjefylkene for å sikre lavere billettpriser. Da stemte Høyre og FrP imot det. Senterpartiet vil ha bosetting og levende liv langs hele kysten vår. Vi fremmer nå et nytt og mer omfattende forslag for Stortinget, som vil gi lavere billettpriser og et bedre båttilbud, avslutter Vedum.

Fakta om forslaget:

Representantforslaget fra Senterpartiet har tre tydelige krav:

1) Kriteriene for finansieringen av båt- og fergedrift må endres slik at prisene synker.

2) Regjeringen bes allerede ved fremleggelsen av revidert budsjett for 2020 om å legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten fullt ut tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

3) Det kreves en utredning om innføring av nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter hvor staten fullt ut kompenserer fylkene inntektstap ved innføring av en slik ordning.