Meny

Klart for rekordstore fylkesårsmøter

I februar og i starten av mars har alle fylkeslag i  Senterpartiet årsmøte. I fjor ble det meldt om den største oppslutningen rundt årsmøtene siden EU-kampen på 90-tallet. Sjansen for at rekordåret 2018 blir overgått i år er stor. Over 2 200 deltagere har meldt sin ankomst til den neste månedens møter. På programmet står generell politisk debatt, resolusjoner, programbehandling, valg av fylkesstyre og andre årsmøtesaker.

De fleste fylkesårsmøtene starter med en generell politisk debatt. Etter at sentral person i partiet har innledet debatten, kan delegatene få sagt det de har på hjertet. Her er det både små og store saker, og mange benytter muligheten til å snakke om saker som er viktig for seg og sitt lokallag.

- Fylkesårsmøtene er viktige politiske verksted. De er også et avspark for valgkampen vi skal inn i nå, mange av sakene som skal diskuteres på møtene den neste måneden blir sentrale valgkampsaker, forklarer generalsekretær i Senterpartiet, Knut M Olsen. 

Valg til fylkesstyret

Ikke alle i fylkesstyret er på valg samtidig. I år, som er et valgår, er det nestledere og halvparten av styremedlemmene som er på valg. Fylkesårsmøtet behandler også årsmelding, regnskap, retningslinjer for partiarbeidet fremover og budsjett.

Ingen ny inndeling

Stortinget har vedtatt at mange fylker skal slå seg sammen fra 2020. Det betyr at for mange fylker blir årets valg det første med felles lister og program i de nye store regionene. Senterpartiet har valgt å beholde strukturen med fylkeslag som følger dagens inndeling. 

- Vi har i motsetning til mange andre partier holdt fast på fylkeslagene våre. Det har vi gjort for å sikre mange tillitsvalgte nærmest mulig folk. Flere fylkeslag gir flere styrer med gode representanter nær folk i hele landet, forteller Olsen.  

Rekordmange utsendinger

Under fjorårets fylkesårsmøter var det i underkant av 2000 deltagere. I år er det gode sjanser for at vi runder 2200 deltakere. Antallet delegater basert på stemmer ved sist valg, ligger fast fra i fjor, men den stadige medlemsveksten gir mulighet for flere nye delegater rundt om i landet.

Generalsekretæren peker på de mange gode konsekvensene av medlemsveksten. 511 personer til på laget gir enda flere engasjerte delegater rundt om på de ulike fylkesårsmøtene.

Har du som medlem i Senterpartiet eller Senterungdommen meninger om hva som burde løftes opp og diskuteres på fylkesårsmøtene, ta kontakt med lokallaget ditt.

Her finner du kontaktinfo:  https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag