Meny
Grøn inspirasjon på Stortinget 201121

Samling gav Grønn Inspirasjon

Senterkvinnenes kurshelg Grønn Inspirasjon samlet rundt 50 deltagere fra hele landet til skolering og nettverksbygging den 20.og 21.november. Leder i Senterkvinnene Beate Marie Dahl Eide ledet kursdeltagerne igjennom et variert program i tillegg til å oppsummere Hurdalsplattformen i et kvinneperspektiv.

Mange av temaene som var oppe på konferansen vil bli jobbet videre med fra Senterkvinnene sentralt, mens andre tema er nyttige for kursdeltagerne i deres virke som folkevalgte og tillitsvalgte lokalt.

Geitmyra matkultursenter 201121.jpg
Ungdom på Geitmyra matkultursenter

Deltagerne besøkte Geitmyra matkultursenter der de ble servert suppe av matglade ungdommer før de samlet seg på Stortinget for kunnskapsbygging og diskusjon om mat i skolen.

Frå venstre: Leder i Senterkvinnene Beate Marie Dahl Eide, generalsekretær i Bygdekvinnelaget Cesilie Aurbakken, sentralstyremedlem i Senterkvinnene Wenche Skallerud og stortingsrepresentant Kathrine Kleveland

FN anbefaler nå alle land i verden å innføre skolemat og generalsekretær i Bygdekvinnelaget snakket varmt om dette sammen med stortingsrepresentant Kathrine Kleveland og sentralstyremedlem i Senterkvinnene Wenche Skallerud.

  • Man lærer bedre når man har mat i magen
  • Mobbing og sosial uro reduseres
  • Kunnskap om mat og matproduksjon kan knyttes til skolematen
Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim innledet til Grønn Inspirasjon

Grønn utviklingspolitikk var også et viktig tema, og kursdeltagerne satte stor pris på å få besøk av både utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og statssekretær Bjørg Sandkjær som pressenterte sine planer. Det er god Senterpartipolitikk og tenke matproduksjon, selvforsyning og lokaldemokrati når vi skal være med å utvikle lokalsamfunn og land andre steder i verden. Disse tankene passer godt med Senterpartiet sitt sammarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal og Elin Cecilie Ranum kunne fortelle konkret om dette prosjektet og hvordan de jobber med lokal matproduksjon og tilgang til markedet i Nepal. «Tenke globalt, handle lokalt» er et godt Sp-slagord som vi nå kan gjennomføre i praksis.

Andre kursdag var hovedfokuset på helsespørsmål og vi hadde innledninger fra leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, og leder i Den norske jordmorforening, Kari Aarø. Både fastlegene og jordmødrene er grunnleggende for tjenester «Nær folk». Det var svært nyttig å få høre deres synspunkter på de krisene vi nå står oppe i, både når det gjelder fastlegeordningen og jordmortjenestene. Stortingsrepresentant Hans Inge Myhrvold deltok i dialogen etter de to innleggene. Mange av kursdeltagerne hadde konkrete og gode erfaringer fra sine kommuner å bidra med på dette viktige politikkområdet.

Hans Inge Myhrvold og Marte Kvittum Tangen (Kari Aarø deltok digitalt).

Både Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen og Barne- og familieminister Kjersti Toppe deltok også med viktige innlegg fra sine fagfelt. Tidligere partileder Liv Signe Navarsete delte av sine erfaringer med kursdeltagerne og det ble tid til en kort omvisning på Stortinget.

Medlem i Ungdommens Distriktspanel, Anne Snarteland, presenterte 10 råd fra ungdommens distriktspanel, og de inneholder mye god Senterpartipolitikk.