Meny

Sats på ungdomen

Av Ada Arnstad, leiar i Senterungdommen

Når arbeidet med lister til kommune- og fylkestingsvalet i 2019 no er i gang må de ikkje gløyme å la ungdomen sleppe til! Senterungdomar er engasjerte, arbeidsvillige og framsynte. Det er ein fordel for ungdomane sjølv, det lokale senterpartilaget, fylkeslaget og heile senterrørsla at det står fleire ungdomar på listene rundt om i landet. Å ha ungdomar høgt på listene viser at Senterpartiet tør satse på framtida!

Det er viktig å ta heile samfunnet i bruk, og heile samfunnet bør speglast på listene. For å vinne valet i 2019 må me heise alle klutar, og ungdomen er eit av dei viktigaste verktøya me har. Der andre parti ofte plasserer ungdomen langt ned på listene, har me i Senterpartiet ein mykje betre statistikk å vise til. Fleire ungdomar høgt på listene gir oss fleire røyster frå ungdomen, og kan sikre oss sigeren.

Det er viktig å rekruttere nye, unge, framstormande talent. Berre sjå på dagens AU i Senterpartiet der alle tre har ein karriere bak seg som sentrale figurar i Senterungdomen. Framtidas leiarar vert rekruttert som unge, og om de er flinke lokalt kan det vere nettopp frå dykkar lokale senterpartilag og fylkeslag dei framtidige leiarane i Senterpartiet kjem frå.
Difor oppmodar me alle lokallag og fylkeslag i Senterpartiet til å prioritere ungdomen høgt på listene til kommune- og fylkestingsvalet i 2019! Sats på ungdomen!