Meny

Senterkvinnene i den digitale verden

Koronasituasjonen har brakt med seg mange utfordringer, men også noen muligheter. Senterkvinnene har nå tatt ett stort steg i den digitale verden. Vi gjennomfører AU-møter og styremøter på Teams og det fungerer utmerket. Ut fra den erfaringen vi har fått etter å ha brukt dette verktøyet en tid, gjør at vi ser noen muligheter til å være nærmere dere på lokal og fylkesplan.

Her finner du mer om Senterkvinnene i den digitale verden, om utsatt landsmøte og teksten "I koronakrisetidens tenkepause" av nestleder Åse B. Lilleåsen.

Det er ikke lengre en umulighet for sentralstyremedlemmer å delta f.eks på fylkesstyremøter eller lignende. Dersom noen fylkeslag ønsker f.eks deltakelse fra leder, nestleder eller andre i Sentralstyret i Senterkvinnene på ett styremøte eller annet digitalt arrangement, er det bare å si fra. Generalsekretær kan også delta dersom det er ønskelig. Muligheten er der – det er bare for dere å bruke oss.

Kontakt oss gjerne på e-post: [email protected] for nærmere informasjon.

 

Senterkvinnenes landsmøte.

Pga Covid 19 pandemien ble Senterkvinnenes landsmøte, som skulle vært avholdt 20-22.mars, utsatt på ubestemt tid. Dette innebærer at det sittende styret fungerer inntil videre på samme måte som tidligere. Slik det ser ut nå, med hensyn til restriksjoner og forsiktighetsregler rundt Covid -19, håper vi å kunne gjennomføre ett fysisk landsmøte helgen 27.11- 29.11 på samme sted som tidligere planlagt – Comfort Runway på Gardermoen.

 

Senterkvinnene flytter:

Senterpartiet trenger større plass og flytter. Det gjør også Senterkvinnene. Etter 10. juni er vi på plass i nye lokaler i Akersgata 51. Det gleder vi oss til.

--------------------------------------------------------------------------------------------

I koronakrisetidens tenkepause

- av Åse B. Lilleåsen 

Våren 2020 ble annerledes enn vi er vant med. Koronakrisen gir mange slags utfordringer. Livet er snudd til en tilstand der permitteringer, arbeidsledighet, økonomisk utrygghet, helsemessig usikkerhet og fravær av sosial kontakt preger de fleste. Mange opplever bortfall av ordre og oppdrag, manglende besøk, og ikke minst forbud mot aktivitet.

Helsetjenesten, med alle typer personell, opplever tidenes mest hektiske og krevende periode i arbeidslivet, og andre grupper opplever også et press som er langt utenfor det vanlige. Det snakkes om de essensielle funksjonene i et samfunn.

Alt hva dette innebærer setter tankene i sving. Vi er i koronatidens tenkepause og har muligheten til å se og tenke over hva som er viktig og hvilke valg vi bør ta videre.

Vi kan bruke det politisk og si noe om markedstenkning og liberalisering, globalisering og forhold til nasjonalstaten. Vi kan se på vår egen situasjon og vurdere hvordan vi ønsker at vårt eget lokalsamfunn skal se ut og fungere. Noe av det vi kan lære er at beredskapstenkning aldri blir omfattende nok, nedbygging av helsevesenet er feil veg å gå, egen produksjon av essensielle varer og produkter, som smittevernutstyr og medisiner, er viktig, matproduksjonen må opprettholdes og gjerne økes for å få en bedre selvforsyningsgrad, lokalsamfunnenes eksistens er avhengig av at vi handler lokalt og støtter opp om lokale initiativ. Dette er noen erfaringer. 

Senterkvinnene håper at vi som nasjon vil ta tidens erfaringer til følge. Det vi lærer av denne situasjonen må være bestemmende for hvordan samfunnet bør innrettes og livet bør leves framover.