Meny

Senterpartiet går i bresjen for en tillitsreform

Papirarbeid og byråkrati brer om seg i det offentlige. Både de som jobber der og folk som har kontakt med det offentlige kjenner på økt avmakt og at ressursene brukes lite effektivt. – Senterpartiet har troverdighet når vi sier at vi vil desentralisere makt og delegere mer ansvar til de som jobber i førstelinja. Men vi må greie å fortelle hvordan vi skal få til dette i praksis, sier Anne Beathe Tvinnereim.

Sentralstyret har nedsatt to arbeidsgrupper som skal legge fram hvert sitt dokument til landsmøtet i 2019. Tvinnereim leder arbeidet med å meisle ut en tillitsreform i det offentlige. Tittelen på utvalgsarbeidet som hun skal lede er «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati». Utvalget består også av Olav Urbø (Telemark), Marit Knutsdatter Strand (Oppland) og Anne Grimsrud (Buskerud), med Inger Karin Arntzen fra stortingssekretariatet som sekretær.

– Folk som har skoen på vet best hvor den trykker» sier et ordtak som er mye brukt i Senterpartiet. Rundt omkring i skoleverket, helsesektoren, politiet og kommunal og statlig virksomhet generelt sitter tusenvis av arbeidstakere som ivrer etter å gi gjøre en god jobb men som druknes i mål- og resultatstyring, rapportering og andre uttrykk for såkalt «New Public Management». Senterpartiet vil ta opp kampen mot New Public Management og gi tillit og ansvar tilbake til førstelinja, sier Tvinnereim, som også er nestleder i Senterpartiet.

– En sykepleier eller lærer vet sjøl best hvordan konkrete oppgaver i hverdagen løses. Da må vi kutte ned på rigide kontrollregimer og vise folk tillit. Men det er lettere sagt enn gjort å bygge ned byråkratiet. Ofte er det gode intensjoner fra politikere og ledelse som gjør at byråkratiet vokser, sier Tvinnereim.

– Skal vi skjære igjennom må vi som politikere være villige til å delegere reelt ansvar til fagpersonene. Vi må også erkjenne at feil kan forekomme, også i det offentlige, uansett hvor mange kontrollregimer vi oppretter. Men alt i alt vil alle tjene på en tillitsreform; vi vil få bedre tjenester, mer tilfredse ansatte og økt effektivitet, sier Tvinnereim.

Tvinnereim sier at utvalget hun skal lede er helt avhengig av å få konkrete innspill fra medlemmer og partilag. De vil også jobbe tett med fagbevegelsen som organiserer mange av disse yrkesgruppene. Innen første oktober skal utvalget legge fram sitt dokument og sende det på høring i partiorganisasjonen. Arbeidet skal danne grunnlag for diskusjon og kompetansebygging på lokal- og fylkesnivå og som tema på årsmøtene. Landsmøtet sluttbehandler dokumentene i mars 2019.

Tvinnereim oppfordrer imidlertid hele partiet til å komme med innspill til arbeidsgruppa allerede nå, og gjerne samarbeide med lokale organisasjoner. Hun understreker behovet for helt konkrete forslag til forenklinger. - Ta kontakt med lokale representanter for yrkene det gjelder – inviter dem til å fortelle om hvordan arbeidshverdagen deres er og hvordan vi som politikere kan gi dem tilbake friheten til å bruke hodet, ikke bare følge et rundskriv fra toppledelsen, sier Anne Beathe Tvinnereim.

Innspill til utvalget kan sendes direkte til utvalgssekretær
Inger Karin Arntzen på e-post: [email protected]