Meny

Senterpartiet innfører husstandsmedlemskap

Senterpartiet har fra 2019 vedtatt å innføre en ordning med husstandsmedlemskap, for å gjøre det rimeligere å være flere medlemmer i samme husstand. Satsen for husstandsmedlemmer er fastsatt til 160 kroner for 2019. Kontingenten for medlem er satt til kroner 440 for 2019, ned fra 500 i 2018. 

Samtidig avvikles ordningen med lavere innmeldingskontingent. Fra 2019 blir det også innført at personer som melder seg inn i Senterpartiet etter 1. november har gyldig medlemskap ut påfølgende kalenderår.

- Senterpartiet har som eneste politiske parti hatt medlemsøkning i 5 år på rad. Stadig flere ønsker å støtte opp om partiets politikk, også ved å være medlemmer sier generalsekretær Knut M. Olsen.

Han understreker at reduksjonen av kontingentbeløpet ikke kommer til å endre inntektene lokalt.

- Både lokallaget og fylkeslaget får en større andel av den nye kontingenten slik at kontingentreduksjonen ikke skal føre til redusert aktivitet, sier Knut M. Olsen