Meny

Senterpartiet innfører husstandsmedlemskap

Sist endret: 27.09.2020

Senterpartiet har fra 2019 vedtatt å innføre en ordning med husstandsmedlemskap, for å gjøre det rimeligere å være flere medlemmer i samme husstand. Satsen for husstandsmedlemmer er fastsatt til 160 kroner for 2019. Kontingenten for medlem er satt til kroner 440 for 2019, ned fra 500 i 2018. 

Samtidig avvikles ordningen med lavere innmeldingskontingent. Fra 2019 blir det også innført at personer som melder seg inn i Senterpartiet etter 1. november har gyldig medlemskap ut påfølgende kalenderår.

- Senterpartiet har som eneste politiske parti hatt medlemsøkning i 5 år på rad. Stadig flere ønsker å støtte opp om partiets politikk, også ved å være medlemmer sier generalsekretær Knut M. Olsen.

Han understreker at reduksjonen av kontingentbeløpet ikke kommer til å endre inntektene lokalt.

- Både lokallaget og fylkeslaget får en større andel av den nye kontingenten slik at kontingentreduksjonen ikke skal føre til redusert aktivitet, sier Knut M. Olsen

Denne artikkelen ble først publisert 11.12.2018