Meny
2022 infoplakat politi

Senterpartiet sørger for mer politi i hele Norge

Senterpartiet i regjering har varsla en styrking av det lokale politiet. I år kommer regjeringen med en ny lokalpolitiplan. Første steg er å åpne nye polititjenestesteder.

I begynnelsen av januar kom justis- og beredskapsminister Emilie Mehl med nyheten om at Engerdal, Hvaler, Meråker, Mortensrud i Oslo, Salangen, Sandefjord, Sigdal, Steigen og Stranda skal få nytt polititjenestested. Fra før er Magnormoen åpnet. I tillegg skal Seljord og Hitra bli styrket med henholdsvis fire og to årsverk.

De nye tjenestestedene finansieres med nye bevilgninger i statsbudsjettet, og går ikke på bekostning av andre deler av politiet.

Emilie Mehl juni 2022.jpg
Bildet: Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

For Senterpartiet i regjering er den viktigste oppgaven å sørge for god beredskap og tryggheten for folk i hele Norge. Flere tjenestesteder vil sikre at folk i hele landet får tilgang til polititjenester nær seg. Et synlig politi gir økt trygghet i lokalsamfunn i bygd og by i hele Norge, der politiet og lokalsamfunnet kjenner hverandre bedre. Slik får vi bedre politiberedskap og mulighet til å forebygge bedre. Det har noe å si at folk i større grad ser politiet i det daglige. At ungdommer kjenner de lokale politifolkene – og vice versa.

Senterpartiet har hele veien vært sterkt imot Høyre-regjeringens sentraliserende politireform. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ, leverte sin siste evaluering av politireformen like før jul. Den viser blant annet at politiet har blitt mer sentralisert. Politireformen har ikke gjort politiet mer synlig og tilstede ute blant folk. Det er ikke blitt flere patruljer, og forskjellen mellom store og små kommuner er blitt større. Særlig kommuner med færre innbyggere og store avstander, opplever at det lokale politiet ikke er mer synlig blant folk.

Fra første dag i regjering har Senterpartiet jobbet for å styrke det lokale politiet. Et drøyt år etter at Emilie Mehl tok over som justis- og beredskapsminister, har vi gjort store grep for politiberedskapen i hele landet:

  1. Vi har økt politiets driftsbudsjett med 215 mill. kroner siden regjeringsskiftet
  2. Fått på plass flere politifolk. Senest i fjor rullet vi ut 146 nye faste politistillinger.
  3. Vi har sørget for at det nå er droner og utdannede dronepiloter i alle politidistrikt
  4. Vi har sørget for at politiets bilpark er nyere og bedre enn noen sinne. Med Senterpartiet i regjering kjøpte vi i fjor inn rundt 370 nye politibiler.
  5. Vi har økt opptaket til politihøgskolen med 100 plasser
  6. Våren 2022 åpnet vi en felles svensk-norsk politistasjon ved Magnormoen, mens Oslo politidistrikt etablerer en egen politipost på Tøyen torg i Oslo.