Meny

Senterpartiet vil granske norsk beredskap

Denne uka jobber Senterpartiet sammen med de andre partiene i Stortinget for å sikre krisepakker som skal gi det norske samfunnet helt nødvendig hjelp. Samtidig har behovet for gode beredskapsplaner og tilgang på livsviktig utstyr vist seg.

Norge var ikke godt nok forberedt da denne krisen inntraff. Senterpartiet mener derfor at vi i etterkant av denne krisen må granske den norske beredskapen grundig.

– Så snart denne krisen roer seg, må vi gå gjennom situasjonen og sikre at totalberedskapen er på plass for det tilfelle at vi rammes på nytt, sa Trygve Slagsvold Vedum til VG 28. mars.

Han tar til orde for en totalberedskapskommisjon som får i oppgave å granske den norske beredskapen.

Hva er en totalberedskapskommisjon?

Det er ikke første gang Senterpartiet har foreslått en totalberedskapskommisjon. Senest i februar 2018 foreslo vi en totalberedskapskommisjon på Stortinget. Da ble vi nedstemt av FrP, Høyre, Venstre og KrF.

Det kan være vanskelig å forstå hva en totalberedskapskommisjon vil innebære, men til VG ramset Trygve Slagsvold Vedum opp følgende spørsmål som aktuelle problemstillinger:

  • Har vi nok tilgang til matvarer i Norge i en internasjonal krise?

  • Har vi tilgang til livsviktige legemidler og utstyr?

  • Har vi tilstrekkelig antall sykehussenger?

  • Har vi planer for kriseproduksjon av det vi ellers trenger dersom import blir umulig?

Ved å svare på disse og lignende spørsmål vil vi kunne se helheten i beredskapen.  En ny totalberedskapskommisjon må ta for seg et bredt spekter av saker innenfor ulike fagfelt, både innenfor det militære og sivile, offentlige, private og frivillige. Et viktig aspekt blir også å se på hvordan de ulike aktørene samarbeider i dag under en krisesituasjon og hvordan de bør samarbeide framover for å være forberedt ved en ny krise.

Naturlig Sp-sak

Det er helt naturlig at det er nettopp Senterpartiet som tar ansvar og løfter denne saken. Senterpartiet har gjennom flere år frontet god politikk på beredskapsfeltet. Dette inkluderer saker som en ikke i det daglige tenker på som beredskap, slik som det å beholde kontanter i samfunnet eller å sørge for flere studieplasser for IKT-studenter.

Vi ser nå at stadig flere land innfører restriksjoner på eksport av matvarer i dagens krisesituasjon. Beredskapslagring av matkorn vil derfor være en naturlig del av en slik granskning. Senterpartiet har vært en forkjemper for dette i mange år, helt siden den rødgrønne regjeringen hadde et forslag klart i 2013, men Erna Solberg og hennes regjering har lagt forslaget i skuffen. Beredskapslagring av matkorn vil være en billig og nødvendig forsikring for at vi kan sikre matforsyning til Norges befolkning i en situasjon hvor det blir restriksjoner på kjøp og salg av matvarer i det internasjonale markedet.

Det handler om å være i forkant

En totalberedskapskommisjons overordnede oppgave skal være å vurdere hvordan vi som samfunn kan bruke våre samlede ressurser for å håndtere uønskede hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og som setter liv og helse i fare. Beredskap handler om å være i forkant. Derfor trenger vi en oppdatert plan som gjenspeiler dagens trusselbilde, som skisserer hvordan beredskapsaktørene kan utfylle hverandre på best mulig måte, og hvilke tiltak vi må gjennomføre for å begrense skadene mest mulig hvis en hendelse inntrer.

Fra Sps forslag i februar 2018:

«Livsviktige legemidler: Antibiotikaresistens og pandemier er scenarioer som helsevesenet må være forberedt på å møte i fremtiden, og kommisjonen må vurdere om legemiddelberedskapen i Norge er god nok når det gjelder en del vanlige og livsviktige legemidler.»

Les hele forslaget fra 2018 om å sette ned en totalberedskapskommisjon her: