Meny
FÅ Nordland 170224

Senterpartiets fylkesårsmøter 2024

Det er venta svært stort oppmøte på Senterpartiets fylkesårsmøter også i år, med over 2 100 delegatar. I tillegg kjem mange observatørar og gjester. Alle 17 fylkeslag i partiet har årsmøte kvart år, og i år startar det med Buskerud Sp 16.-17. februar og avsluttast med Troms Sp 16.-17. mars. På programmet står generell politisk debatt, vedtak av fråsegner, val av fylkesstyre og andre årsmøtesaker.

Bildet: Frå fylkesårsmøtet i Nordland Senterparti 10. februar 2024.

Politiske verkstader

Først på dei fleste fylkesårsmøte er det ein generell politisk debatt. Etter ein sentral innleiar har heldt sin politiske tale, så kan delegatane tala om det som dei har på hjarta og som er viktig for dei og lokallaget deira no.

I 2023 vedtok fylkesårsmøta til saman over 100 uttalar på dei 17 fylkesårsmøta, altså over fem uttalar i snitt. Tema for uttalane spreidde seg over svært mange politiske saksfelt. Alle uttalar og resultat frå fylkesårsmøta vert vidareformidla til både sentralstyret i partiet, alle komitear i stortingsgruppa, samt til regjeringa.

Val av fylkesleiar i år

Ikkje alle i fylkesstyret er på val samtidig. I år, som er eit mellomvalår, er det fylkesleiar, studieleiar og halvparten av styremedlemane samt vararepresentanter for heile styret i nummerordning som er på val. I valår er det 1. og 2. nestleiar, den andre halvparten av styremedlemane og alle vara som normalt er på val. Fylkesårsmøtet handsamar årsmelding og rekneskap samt retningslinjer for partiarbeidet framover og budsjett.

Svært store fylkesårsmøte

Lokallagas rett på delegatar er rekna ut frå m. a. talet på røyster i siste stortingsvalet i 2021, talet på lokallagsleiarar, ordførarar og gruppeleiarar i kommunestyra, fylkesstyra og fylkestingsrepresentantar, talet på medlemar i lokallaget samt fem representantar kvar frå Senterkvinnene og Senterungdommen. Det er venta at det kjem godt over 2100 delegatar totalt på årets fylkesårsmøter.

Her er oversikt over resterande fylkesårsmøtar 2024:

- Når det gjeld oversikta over sentral innleder, så deltek i tillegg fleire av statsrådane på årsmøtet i eige fylkeslag.

Fylke

Dato

Sted

Mediakontakt

Sentral innleder

Østfold

1.-2. mars

Scandic City, Fredrikstad

Henriette Holt Gausdal 469 44 383 [email protected]

Erling Sande

     

Vestfold

1.- 2. mars

Havna hotell Tjøme

Ida Cathrine Nilsen

413 34 656 [email protected]

Oddmund Hoel

     

Trøndelag

1.-2. mars

Scandic Hell

Lars Myhr Sandlund

984 66 902

[email protected]

Trygve Slagsvold Vedum

     

Akershus

1.- 2. mars

Sørmarka

Linde Rødfoss

978 90 235 [email protected]

Kjersti Toppe

     

Sogn og Fjordane

2.- 3. mars

Scandic Sunnfjord Hotel, Førde

Torunn Flatjord

416 26 602 [email protected]

Anne Beathe Tvinnereim

     

Møre og Romsdal

2.- 3. mars

Scandic Parken, Ålesund

Isabelle Orvik

901 87 006 [email protected]

Trygve Slagsvold Vedum

     

Telemark

8.- 9. mars

Vrådal, Straand Hotel

Torunn Brukåsa Kleiva 400 19 265 [email protected]

Emilie Enger Mehl

     

Hordaland

8.- 9. mars

Stord hotell, Stord

Sølvi Kobbeltvedt

920 55 789 [email protected]

Geir Pollestad

     

Rogaland

9.- 10. mars

Hotel Maritim, Haugesund

Vidar Nedrebø

416 42 502 [email protected]

Erling Sande,

Geir Pollestad og Andreas Bjelland Eriksen

     

Oppland

9.- 10. mars

Quality Strand Hotell, Gjøvik

Camilla Aaseth

992 44 339 [email protected]

Anne Beathe Tvinnereim

     

Agder

9.- 10. mars

Kristiansand, Scandic ved dyreparken

Linda Leirpoll

477 54 192 [email protected]

Geir Pollestad

     

Troms

16.-17. mars

Grand Harstad, Harstad

Ingunn M. Hals

938 52 317  [email protected]

Bjørn Arild Gram