Meny
Foto: Harald Herland

Senterpartiets samarbeidsprosjekt i Nepal

I 2019 vedtok Senterpartiets sentralstyre å starte et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal. Prosjektet finner sted i det sør-vestlige området i landet hvor det ikke finnes så mange andre bistandsorganisasjoner, og hvor vi mener at det er størst behov for tilstedeværelse. Målgruppen er fattige på landsbygda.

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land, og preges av gjentakende naturkatastrofer som ekstrem tørke, flom, jordskjelv og skred. Det ser dessuten ut til at klimaendringene vil få stadig større konsekvenser for Nepal i tida som kommer. Naturkatastrofene rammer mennesker og livsgrunnlag hardt, da 68% av befolkningen får sin inntekt gjennom landbruket. Denne sektoren bidrar til hele 34% av landets brutto nasjonalprodukt (BNP).

Til tross for noen framskritt i fattigdomsreduksjon i Nepal de siste årene, er landet fortsatt et av verdens fattigste land. Nepal har dessuten en lang historie med lite politisk stabilitet, og er et ungt demokrati med en fersk grunnlov fra 2015. I 2017 gjennomførte landet de første lokalvalgene på 20 år, og den første føderale regjeringen kom på plass i 2018.

Nå som fylkesårsmøtene står på trappene håper vi at dere også i år vil være med å støtte vårt samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal. Gir du et bidrag er du med på å styrke arbeidet med å sikre klimatilpasning, matsikkerhet og godt styresett i Nepal. For hver krone Senterpartiet klarer å samle inn, gir staten rundt 9 kroner til prosjektet. Alle pengene som samles inn går uavkortet til Utviklingsfondet.

For å gi din støtte, kan du enten vippse til 506624 eller til bruke kontonummeret til prosjektet: 2085.10.01000

Les mer om Nepal, samarbeidsprosjektet  og Utviklingsfondet her.