Meny
work-gc0d191389_1920

Senterpartiskolen: Høsten 2022

Høsten er rett rundt hjørnet, og vi tar fatt på et nytt semester i Senterpartiskolen. I den forbindelse vil vi gjerne få minne om hvilke regler som gjelder for at et kurs kvalifiserer til å kunne motta kurstilskudd fra SpS. 

Mange lokal- og fylkeslag har sendt inn søknader om kurstilskudd før sommeren, men det er fortsatt mange som ikke har levert søknadene sine. Kursportalen er fortsatt et relativt nytt verktøy, og det er mange nye studieledere og andre som har ansvaret for å levere søknader om kurstilskudd. For å hjelpe dere litt på vei har vi laget en liten oversikt over hvilke som må være oppfylt for at vi skal kunne innvilge kurstilskudd:

Minimum fire klokketimer total kursvarighet
Hver samling behøver ikke å vare i fire timer, kurset kan foregå over en lengre periode (for eksempel fire samlinger med varighet på én time hver = fire timer total kursvarighet).

Minimum fire deltakere som har deltatt i 75% av tiden
Minimum fire deltakere må ha vært tilstede i 2/3 av tiden. Dette er et ufravikelig krav i Voksenopplæringsloven, men SpS kan gi dispensasjon i disse tilfellene: Akutt og langvarig sykdom, eller kommunestyregrupper som har mindre enn fire representanter.

Kurset skal være åpent for alle
I utgangspunktet skal alle kunne delta på kursene, men det er lov å målrette til spesifikke målgrupper. For eksempel vil studiearbeidene ledelse og styrearbeid - Det grønne hjulet være naturlig å målrette til lokallagsstyret, og Hvem skal lede? Arbeidet i valg- og nominasjonskomite rettes til personene i valg- og nominasjonskomiteen. 

Studieplan godkjent av SpS
SpS har utarbeidet studieplaner på det aller meste som foregår i lokallagene, både organisatorisk og politisk. Dere vil finne en oversikt over alle godkjente studieplaner i Kursportalen og på Senterpartiskolen.

Lokal-/fylkeslaget må være arrangør
SpS kan ikke godkjenne søknader hvor lokal- eller fylkeslaget ikke har selv vært arrangør. Eksempler på dette er kan være møter som er arrangert av kommunen/fylket som for eksempel selve kommunestyre-/fylkestingsmøtene eller formannskapsmøter.

I tillegg til dette kan SpS heller ikke godkjenne formelle vedtaksmøter som årsmøter eller styremøter. 

Kort oppsummert: 

Bilde_kursregler_forskrift.jpg

​​​

E-læringskurs Det grønne hjulet

Vi har fortsatt noen ledige lisenser til vår elektroniske versjon av Det grønne hjulet, så dersom dere ønsker tilgang kan dere ta kontakt med oss. Dette tilbudet er tidsbegrenset og har siste frist for påmelding 1. oktober, men vi ønsker at så mange som mulig skal kunne få benytte seg av tilbudet. Jo mer de som er aktive i lokal- og fylkeslaget vet om hvordan organisasjonsarbeidet fungerer, jo enklere blir det å gjennomføre sine oppgaver på en god måte, ta mer ansvar, jobbe mer effektivt og generelt synes det er morsommere å være engasjert i Senterpartiet.

Dere er også hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe, både stort og smått. 

2020 logo senterpartiskolen 60 år RGB.png