Meny

Senterungdommen: - Flytt iskanten sørover

Den 24 – 26. januar var hele landsstyret i Senterungdommen samlet på hovedkontoret til Senterpartiet på Grensen 9b i Oslo for det første landsstyremøte i 2020. Landsstyret hadde mye på agendaen som skulle behandles denne helgen, blant annet en ny kommunikasjonsstrategi og vervestrategi til Senterungdommen for 2020 og flere mulige nye resolusjoner.

Men før behandlingen av disse saken fikk startet, kunne landsstyret glede seg over en hyggelig kunngjøring fra lederen i Senterungdommen Torleik Svelle: Senterungdommen hadde slått medlemsrekord i 2019 med 2074 betalende medlemmer, en oppgang med nesten 200 nye medlemmer fra 2018.

På landsstyremøtet skulle også alle de nye utvalgslederne i Senterungdommen presentere fremdriftsplanene til de ulike utvalgene, som hadde blitt utviklet et par helger tidligere.

  • Lederen for politisk utvalg – Emma Berge Ness, politisk nestleder i Senterungdommen.
  • Lederen for organisatorisk utvalg – Dorthea Elverum, organisatorisk nestleder i Senterungdommen.
  • Lederen for internasjonalt utvalg – Jesper Nohr, internasjonal leder i Senterungdommen.
  • Lederen for profileringsutvalget – Maren Grøthe, sentralstyremedlem i Senterungdommen.

Det ble vedtatt flere resolusjoner på landsstyremøtet, men spesielt den nye vedtatte resolusjonen angående iskanten føler vi i Senterungdommen er spesielt viktig. Senterungdommen mener at iskanten burde flyttes lengre sørover, som det står i resolusjonen: «Oljeboring i et økologisk viktig, men sårbart, område vil kunne gå dramatisk utover de biologiske prosessene som foregår i dette området. Konsekvensene av dette kan være svært skadelige for naturen og norsk fiskerinæring. Det er en sjanse vi ikke kan ta». Derfor mener Senterungdommen at iskanten må flyttes lengre sørover og at det ikke skal åpnes for oljeboring i områdene i nærheten av iskanten.

Dette landsstyre har vært et fantastisk politisk og organisatorisk verksted. Vi er en organisasjon i vekst og vi merker at det er mange som jobber mye, slik at vi alle kan nå de målene vi setter oss. Det er ingen tvil om at Senterungdommen vill gjøre seg bemerket i tiden som kommer, sa Svelle om det første landsstyremøtet.