Meny

Senterungdommens Landsmøte nærmer seg

Senterungdommen avholder sitt 70-ende Landsmøte 8-10. november på Fornebu. Møtet vil finne sted på Quality hotell EXPO. Her samles om lag 200 Senterungdommer fra hele landet, som til sammen utgjør organisasjonens høyeste organ.

Delegatene skal som vanlig behandle en rekke saker, herunder er det vært å nevne budsjett for neste år og arbeidsplan. For mange er høydepunktet generaldebatten. Tradisjonelt sett har denne debatten vært preget av et bredt politisk spekter. Større og mindre saker på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Mange velger også å bruke denne debatten til å sette lys på organisatoriske spørsmål, hvordan organisasjonen har utviklet seg i inneværende arbeidsår og hvordan vi skal forme organisasjonen i årene som kommer. Også i år har vi all grunn til å forvente en innholdsrik og god generaldebatt.

I inneværende arbeidsår har en selvstendig arbeidsgruppe i senterungdommen jobbet med å utforme et klimapolitisk program. Dette er nå oversendt Landsmøtet for behandling. Det er derfor høyst sannsynlig at en klimapolitisk debatt vil prege årets møte. I forslaget ligger det mange ulike forslag som vil kunne både endre organisasjonens klimaprofil og tydeliggjøre organisasjonens politikk på området. Hvilken klimapolitisk stemme organisasjonen skal ha i årene som kommer blir trolig avgjort denne helga.

Etter tre år som leder i Senterungdommen har Ada Arnstad nå sagt til valgkomiteen at hun ikke ønsker å ta gjenvalg på landsmøtet i november. Hun seier det er et tungt, men riktig valg å gi seg nå, og er takknemlig for den tilliten hun har fått. Så landsmøtet skal velge ny leder etter Ada, i tillegg til at hele sentralstyret som vanlig er på valg.

Utover de politiske debattene vil vi også synliggjøre de historiske resultatene i både skolevalget og valget, og ikke minst at organisasjonen har 70-års jubileum.

 

Vi gleder oss til årets store høydepunkt!