Meny

Sp vant valget i 2019 – hvordan holde styringsfart mot 2021 og 2023?

Kommune- og fylkestingsvalget er over, og Senterpartiet er nå landets tredje største parti med en oppslutning på 14,4 %. Senterpartiet vokser både i antall medlemmer, velgere og folkevalgte. Med rundt 2300 folkevalgte i kommunen, hvorav nærmere 1400 er nye, er det nødvendig å møte veksten i partiet gjennom skolering og kompetansebygging. Dette er viktig for å sikre videre vekst og utvikling både i politikken og organisasjonen. Den første jobben vi må gjøre etter valget er derfor å sørge for skolering av våre nyvalgte kommune- og fylkestingsrepresentanter.

Folkevalgte skal representere, styre, lede og være arbeidsgivere. Alle disse fire rollene skal ivaretas og forvaltes på best mulig måte, på vegne av Senterpartiet og velgerne som har gitt oss tillit. Derfor må det brukes tid på skolering, spesielt nå i starten av kommunestyreperioden.

Senterpartiets fylkeslag er derfor i full gang med skoleringen. Av skoleringsamlinger som er fastsatt i fylkene kan nevnes at Buskerud, Telemark, Troms og Finnmark allerede har gjennomført en samling.

Østfold skal ha sin samling 26. oktober, Agder skal også ha 26. oktober, Rogaland skal ha tre distriktsvise samlinger i oktober + folkevalgtkonferanse 22.-23. november, Møre og Romsdal skal ha 26.-27. oktober, Trøndelag skal ha samling 25.-26. oktober. Innkalling blir sendt ut fra fylkeslagene etter hvert.

I tillegg til at skolering er viktig for å kunne gjennomføre god realpolitikk, handler det også om å bygge gode arbeidslag i partiet. Med mange nye medlemmer og folkevalgte er det nødvendig å sette søkelys på partikultur, organisasjon og lokaldemokrati gjennom politisk og organisatorisk arbeid og samarbeid. Det er dessuten viktig å tenke framover. Kommunestyregruppa skal jobbe godt sammen i fire år, og samtidig ha et best mulig samarbeid med lokallagsstyre og medlemmer. Det er dessuten viktig å huske på at arbeidet som legges ned i lokalpolitikken også gir grunnlag for stortingsvalget i 2021 – og neste kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Hvis de «politiske aksjene» og tilliten vi har fått i årets valg forvaltes godt, blir dette et tilskudd til vekst for Senterpartiet også i stortingsvalget.


Skoleringen av folkevalgte i Senterpartiet har tre gjennomgående temaer, hvor det blir lagt vekt på både politikk og organisasjon:


Tema 1: Senterpartiet vant valget i 2019 – hvordan holder vi styringsfart mot 2021 og 2023
Tema 2: Folkevalgt på Senterpartivis
Tema 3: Senterpartiets organisasjon, kommunikasjonsarbeid og skolering

Kursmateriell er heftet «Nye kommunestyrer – nye muligheter». Heftet er sendt ut til alle folkevalgte, men kan hentes på www.senterpartiskolen.no