Meny

SpS: NY REKORD I ANTALL REGISTRERE STUDIETIMER!

Det er stor grunn til å glede seg over ny rekord, med 15 676 registrerte studietimer i 2019. Dette er en økning på hele 5 413 timer fra i fjor. Veksten i antall studietimer følger veksten i Senterpartiet, og må sees i sammenheng med stor aktivitet gjennom valgåret.  

Vi kan også glede oss over at antall avholdte kurs og studieringer har økt fra 556 til 818, og at antall deltagere har vokst fra 2810 til 4 059.  Dette tyder på god studieaktivitet i medlemsorganisasjonene til Senterpartiets Studieforbund (SpS).

Kunnskap er nødvendig for å utvikle organisasjon, politikk, folkestyre og demokrati. Dette er spesielt viktig i ei tid hvor Senterpartiet vokser, med mange nye folkevalgte og stadig flere medlemmer.

Kurs og studieringer i kommunestyregruppene, kommuneråd og lokallag bidrar til videre vekst og utvikling i Senterpartiet. Dette er også godt folkeopplysnings- og demokratiarbeid. Derfor er det viktig at vi fortsetter å bruke tid og krefter på kunnskapsbygging, med planmessig studiearbeid fram mot neste års valg. 

Studieaktiviteten bidrar også økonomisk. I 2019 har lokallag og fylkeslag mottatt til sammen kr 1 410 840 i opplæringstilskudd, gjennom statsstøtten til studieforbund. 

De mest brukte studieheftene og studieplanene i 2019 har vært:

  • Arbeid i kommunestyregruppa, Hvem skal lede?
  • Arbeid i valgkomité og nominasjonskomité
  • Gode lokale programprosesser
  • Det grønne hjulet/ledelse og organisasjonsskolering
  • Politisk arbeid i Senterpartiet.