Meny
Vippsbilde

Støtt Sps utviklings- og demokratiarbeid i Nepal 

Vil du være med å støtte utviklings- og demokratiarbeid i Nepal, et av verdens fattigste land? Nepal. Utviklingsfondet har arbeidet i landet siden 1982, og prioriterer de fattigste områdene. Utviklingsfondet har lang erfaring fra arbeid med blant annet klimatilpasning, matsikkerhet og kommuneplanlegging. Dette er noe av bakgrunnen for at Senterpartiet valgte nettopp Utviklingsfondet som ny samarbeidspartner.

Samarbeidsprosjektet startet opp 1. januar 2020.  Målgruppen er i hovedsak småskalabønder på landsbygda, nærmere bestemt i Dang-distriktet sørvest i landet. Dette er blant de fattigste distriktene, som er svært utsatt naturkatastrofer.

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land, og preges av gjentakende naturkatastrofer som ekstrem tørke, flom, jordskjelv og skred – sist nå i juli:  Flom og jordskred i Nepal Det ser dessuten ut til at klimaendringene vil få stadig større konsekvenser for Nepal i tida som kommer. Naturkatastrofene rammer mennesker og livsgrunnlag hardt, da 68% av befolkningen får sin inntekt gjennom landbruket. Denne sektoren bidrar til hele 34% av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Til tross for noen framskritt i fattigdomsreduksjon i Nepal de siste årene, er landet fortsatt et av verdens fattigste land. Nepal har dessuten en lang historie med lite politisk stabilitet, og er et ungt demokrati med en fersk grunnlov fra 2015. I 2017 gjennomførte landet de første lokalvalgene på 20 år, og den første føderale regjeringen kom på plass i 2018.

Hvis du gir et bidrag til Senterpartiets og Utviklingsfondets prosjekt, bidrar du også til å styrke arbeidet med å sikre klimatilpasning, matsikkerhet og godt styresett i Nepal. For hver krone Senterpartiet klarer å samle inn, gir staten rundt 9 kroner til prosjektet. Alle pengene som samles inn går uavkortet til Utviklingsfondet

For å gi din støtte, kan du enten vippse til 506624 eller til bruke kontonummeret til prosjektet: 2085.10.01000

Les mer om Nepal, samarbeidsprosjektet  og Utviklingsfondet her: https://www.senterpartiskolen.no/internasjonalt/senterpartiets-og-utviklingsfondets-nepal-prosjekt