Meny
Foto: Harald Herland

Takk for all støtte til Nepal i 2020!

Selv i unntaksåret 2020 viste Senterbevegelsen sin solidaritet ved å samle inn over 100.000 kr til bedre matsikkerhet, lokaldemokrati og klimatilpasning for innbyggerne i Dang-distriktet Nepal.

Det er ingen tvil om at fjoråret vil gå inn i historiebøkene som et svært spesielt og krevende år for svært mange av verdens befolkning, også for oss her hjemme i Norge. Likevel samlet Senterbevegelsen inn 101.752 kr til vårt Nepalprosjekt! I tillegg er det slik at for hver krone som vi klarer å samle inn, gir staten ca. 9 kroner i form av statsstøtte til prosjektet. Dette betyr at jo mer vi klarer å samle inn, jo mer penger vil prosjektet motta - som igjen vil føre til bedre ernæring, lokaldemokrati, matsikkerhet og økt klimatilpasning i Dang. 

Hva som ble gjort i 2020:

 • Etablert CAV-komiteer, som har utarbeidet og vedtatt CAV-planer (CAV = Climate Adapted Villages).
 • Planene ble godkjent av lokale myndigheter og støttet med opptil 60%
 • Installert solcelledrevet pumpeanlegg for drikkevann
 • Installert solcelledrevet pumpeanlegg for vanning av åkre
 • Etablert komiteer som sikrer bedre forvaltning av vannkilder
 • Bygging av små fjøs som bedrer husdyrholdet
 • Opplæring i klimatilpassede jordbruksteknikker, som bedrer jordvern
 • Støtte til utvikling og planer og tiltak for å forebygge flom
 • Innføring av rentbrennede ovner for å redusere bruk av ved og mindre forurensing for kvinner og barn på kjøkkenet
 • Etablering av biogassanlegg for bruk av gass til matlaging
 • Matsikkerhet: Etablert lokale kjøkkenhager, sikret frøtilgang og husdyrhold

Som et eksempel kan vi trekke fram en uttalelse fra Madan Mohan Kunwar (40), en lokal bonde fra landsbyen Machhital. Uttalelsen er formidlet fra Utviklingsfondet skriftlig på engelsk, og oversatt til norsk av SpS:

- "Det var veldig praktisk å kunne ha kyr og bøfler i forbedrede fjøs. Tradisjonelt er fjøs veldig skitne, det er vanskelig å holde det rent og mye fôr går tapt. De nye fjøsene er virkelig veldig bra. Det er enkelt å fôre dyrene. Det er ikke mye svinn av fôr. Dyrene har et rent sted å oppholde seg. Derfor er det mye mindre sjanse for at dyrene blir syke. Melkingen er også enklere og renere. Urin og avføring samles på et sted som vi også kan bruke som gjødsel og som biologisk plantevernmiddel. Kompostbingen er bygget rett ved siden av fjøset, så vi behøver ikke å frakte avfallet langt."

Vi takker så mye for innsatsen i 2020, og oppfordrer alle til å fortsette å hjelpe innbyggerne i Dang-distriktet også i 2021.