Meny
Eksempel på nyttige kurs hos Senterpartiets Studieforbund (SpS)

Tips til høstens studieaktiviteter

Høsten er her, og med den muligheter for aktiviteter i lokal- og fylkeslag. Dessverre ser koronaen ut til å følge oss utover høsten, og vi må ta nødvendige smittevernhensyn når vi møtes. Samtidig er det ingen ting i veien for å samles, hvis vi følger gjeldende smittevernregler.

Ta hensyn til anbefalt avstand – 1 meter – ved valg av kurslokale/møtested. Husk også på god tilgang til såpe og vann og/eller håndsprit. Arrangører av kurs/møter må også notere seg hvem som er til stede, dersom det skulle bli nødvendig med smittesporing. Ved tvil eller usikkerhet omkring smittevern i egen kommune: ta kontakt med kommuneoverlege. Voksenopplæringssforbundet (VOFO) har laget en fin smittevernveileder for studieforbund og kursarrangører:  http://www.vofo.no/om-vofo/nyheter/smittevernveileder-for-studieforbund-og-kursarrangoerer/

 

Noen tips til gjennomføring av kurs og studieaktiviteter i høst:

  • Kurs/studieaktivitet som er påbegynt i 2020, kan ferdigstilles enten digitalt, gjennom fysiske samlinger eller som en kombinasjon av disse.
  • Det er anledning til å gjennomføre heldigitale kurs, så sant deltakerne er til stede samtidig og det digitale kurset varer minimum fire timer.
  • Det er også mulig å gjennomføre kurs/studieaktivitet som en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger. For kurs/studieaktivitet som gjennomføres som fysiske samlinger, eller som en kombinasjon mellom fysiske samlinger/digitale samlinger er minstekravet åtte studietimer.
  • Senterpartiets Studieforbund og Studieforbundet FUNKIS har sammen laget en egen veileder for digitale kurs, med mange tips og råd til gjennomføring:

Veileder til digitale kurs og studieringer

  • Lag studieringer på Senterpartiet sitt nye stortingsprogramvalg, som lokallagene blir bedt om å jobbe med i perioden 1. oktober til 15. november.
  • Se www.senterpartiskolen for studiehefter og mer informasjon.