Meny

Troms har fått fylkeslag av Senterkvinnene

I begynnelsen av mai ble det etablert Senterkvinnelag i Troms, med Wenche Skallerud som leder. Vi gratulerer og ønsker Troms Senterkvinner hjertelig velkommen!

I sin pressemelding sier de følgende:

«Kvinnepolitisk nettverk i Senterpartiet har dannet nytt fylkeslag i Troms. Senterkvinnene er en selvstendig organisasjon innenfor Senterbevegelsen, og ønsker å skape økt fokus på samfunnsspørsmål som engasjerer kvinner. Grønn feminisme tar utgangspunkt i at kjønnene skal være sosialt, politisk og økonomisk likestilte. Jenter i alle aldre vet at det er et godt stykke arbeid igjen før vi har oppnådd likestilling på ulike samfunnsområder. Likeverd, inkludering og likelønn er fremdeles kampsaker i kvinnebevegelsen».

Senterkvinnene i Troms er spesielt opptatt av:

• Akuttberedskap og fødselsomsorg, nærhet til helsetilbud på alle nivå

• Regional bosetting – attraktive arbeidsplasser for kvinner

• Matberedskap og kortreist mat

• Verne matjorda

• Lik lønn for likt arbeid

• Fra deltid til heltid

• Mat i skolen

 

Følgende styre ble valgt i Troms Senterkvinner:

Wenche Skallerud – leder

Enid Bråthen – nestleder

Unni Haug – styremedlem

Kisten Ravna Østby – styremedlem

Olaug K. Hanssen – styremedlem

Varamedlemmer:

Marlene Bråthen

Rita Roaldsen

 

Medlem i Senterkvinnene?

Som medlem av Senterpartiet har du også mulighet til å bli medlem av Senterkvinnene. Det er enkelt å melde seg inn og koster ingen ting ekstra.

Send bare en melding til 2199 og skriv SK så registreres du som medlem også i Senterkvinnene.