Meny
Bjørn-Arild-Gram_MG_3012_500x688

Utvikling med fylkeskommunen i spissen

I 8 år holdt Solberg-regjeringen på med en storstilt sentralisering av både tjenester og makt. Dagens Senterparti/Arbeiderparti-regjering har tidlig tatt tak i dette. Vi rydder opp i den tvangsbruken og overkjøringen som ble ført mot lokaldemokratiet i fylkene. Regjeringen ønsker å styrke fylkeskommunen, både som tjenesteyter og samfunnsutvikler, skriver Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i dette innlegget.

- av Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Det har over flere år blitt jobbet konstruktivt og iherdig i de tvangssammenslåtte fylkene for nærhet og folkestyre. Det er takket være disse lokalpolitikerne og dette arbeidet i grasrota at denne saken har vært så høyt på dagsorden, og vi er her vi er i dag. Lokaldemokratiet kan være uforutsigbart, men det skal ikke stå på Senterpartiets innsats. Denne delingsprosessen er en viktig seier for folkestyret, men det er ikke her vår politikk for fylkeskommunene ender, det er her den begynner.

Regjeringen ønsker å styrke fylkeskommunen, både som tjenesteyter og samfunnsutvikler. Fylkeskommunene har en rekke viktige ansvarsområder, både når det gjelder utdanning, næringsutvikling, innovasjon, samferdsel, kollektivtransport og digital infrastruktur, for å nevne noe. En viktig rolle for fylkeskommunen er knyttet til utvikling av ulike regionale partnerskap. Dette ønsker regjeringen å bygge videre på, blant annet gjennom utvikling av regionvekstavtaler.

Som varslet i Hurdalsplattformen vil vi også vurdere å overføre oppgaver fra statsforvalterne til fylkeskommunene, dette gjelder likevel ikke oppgaver som går på kontroll, tilsyn eller klage. En slik oppgaveoverføring vil føre til mer demokratisering av det regionale nivået. Det jobbes allerede innovativt og fremtidsrettet i fylkene rundt om i landet, og dette skal vi bygge videre på og gi ytterligere rom for.

I tillegg til tillit og ansvar, trenger også fylkene gode økonomiske rammer. Derfor gir vi i år 900 millioner kroner mer til fylkeskommunene i frie inntekter. Vi vil også ha en gjennomgang av inntektssystemet, og sikre at alle fylkeskommuner har mulighet til å tilby likeverdige tjenester.

Samfunnet står overfor en rekke store utfordringer både når det kommer til klima, demografi, utenforskap og mye mer. Her har allerede fylkene en viktig rolle, og den mener vi at skal styrkes ytterligere. Regjeringen, og jeg som kommunal- og distriktsminister fra Senterpartiet, har stor tro på fylkeskommunen og den sentrale rollen fylkene vil ha fremover.