Meny
2023 Andrea Maini på stand under Arendalsuka.jpg (1)

Valgkamp som studiearbeid?

Valget er over, og det er lagt ned en enorm innsats i valgkampen for å sikre at Senterpartiets gode politikk fortsatt får gjennomslag lokalt. Men, kan vi også søke om kurstilskudd for dette arbeidet? Svaret er JA! 

Læring skjer der vi er, og kunnskapsbyggingen starter der mennesker møtes for å snakke sammen. Samtalen og er også grunnleggende viktig i demokratibygging samt i arbeidet som gjøres i lokallag, fylkeslag og i folkevalgte organer. Og, for å kunne drive en effektiv valgkamp bør den være kunnskapsbasert. Vi må vite hva vi snakker om.

Så lenge arbeidet er organisert innenfor kravene i Voksenopplæringsloven og dens forskrift kan dere derfor søke om kurstilskudd for arbeidet dere gjorde i valgkampen. Vi har dedikert en egen studieplan og et eget studieopplegg - Klar for valgkamp - til akkurat dette. 

Styreleder Kathrine Kleveland

Reglene som gjelder for å kunne søke om kurstilskudd er, kort fortalt: 

  • Kursets totalt varighet har vært minimum 4 timer
  • Minimum 4 deltakere har deltatt i minimum 75% av tiden
  • Deltakerne må ha fylt 14 år
  • Studieplan godkjent av SpS (Klar for valgkamp)

Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes til SpS gjennom hele året via Kursportalen, og kurstilskuddet utbetales kvartalsvis. 

Dersom det er noe dere lurer på må dere gjerne kontakte oss i SpS, vi er her for å hjelpe dere!