Meny
Hans-Petter Aasen fra Ringerike i Buskerud er leder i Sps valgkomite.

Valgkomite for Senterpartiets landsmøte i 2021

Landsstyremøtet i Senterpartiet oppnevnte på digitalt møte 29. oktober valgkomiteen som skal legge fram innstilling til partiets landsmøtet 18.-21. mars 2021. Halvparten av fylkeslaga samt Senterungdommen er representert i valgkomiteen, som har Hans-Petter Aasen (bildet) fra Buskerud som leder.

Her er hele valgkomiteen:

Hans-Petter Aasen, Buskerud - leder

Heidi Herum, Telemark

Reidar Kaabbel, Østfold

Olav Røssum, Oppland

Kirsten Helen Myren, Aust-Agder

Vidar Nedrebø, Rogaland

Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane

Marte Løvik, Sør-Trøndelag

Bengt-Magne Luneng, Troms

Dorthea Elverum, Senterungdommen

Bakgrunn:

Valgkomiteen blir oppnevnt av landsstyret, jfr. Senterpartiets lover § 10, 6, i): 
«Oppnevnelse av de stortingsvalgkretser som skal være med i valgkomiteen for neste landsmøte – i regelen halvparten av stortingsvalgkretsene for hvert landsmøte.  Personutnevnelser foretas av landsstyret etter innstilling fra de oppnevnte fylkeslag/fylkesdelslag i år som faller mellom to landsmøter.  I tillegg oppnevner Senterungdommen ett medlem i valgkomiteen (se § 11, 4, g)).»