Meny
Foto: Tine Poppe

Velkommen som Nepal-ambassadører!

I tillegg til noen flotte, engasjerte medlemmer i partiet har også Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl i utenriksfraksjonen på Stortinget takket ja til å være frivillige Nepal-ambassadører for samarbeidsprosjektet vårt med Utviklingsfondet. 

Vi er veldig glade for at vi har så mange engasjerte folk i partiet, og vi er sikre på at dette vil bidra til at prosjektet kan løftes i relevante sammenhenger, og være med på at folk får mer kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter Nepal står overfor.

Prosjektets fem hovedmål:

  • Økt matsikkerhet
  • Økt klimatilpasningskapasitet
  • Økte inntekter
  • Styrket sivilsamfunn og lokale institusjoner
  • Økt likestilling og inkludering 
Vi vil også gjerne få benytte muligheten til å takke Klepp Senterparti og Stavanger Senterparti for å ha donert sine ubrukte reisemidler i forbindelse medfylkesårsmøtet til prosjektet i Nepal! Lokallagene har vist et flott initiativ, og dette vil bety svært mye for landsbyene i Dang-distriktet hvor prosjektet finner sted.

Dersom du vil ha mer informasjon om prosjektet, eller ønsker å bli Nepal-ambassadør, ta gjerne kontakt med oss

Foto over: Tine Poppe

_______

Fakta om prosjektet: 

- Samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet

- Vedtatt av sentralstyret, startet opp 1. januar 2021

- Finner sted i Dang-provinsen, sørvest i landet

- Har tett kontakt med lokale partnere på grasrotnivå

- Fokuserer på økt matsikkerhet, lokaldemokrati og økt klimatilpasning

Les mer om prosjektet her