Meny
Vi skal vinne valget også på Sametinget!

Vi skal vinne valget også på Sametinget!

2021 er også året for sametingsvalg, og Senterpartiet skal selvsagt stille lister i alle 7 valgkretser. Ved forrige valg kom vi inn med to av 39 representanter. Gruppa har vokst i perioden, og nå har vi ei sametingsgruppe på fem. Senterpartiet har også ett av fem rådsmedlemmer, Sametingets “regjering”.

 

Med den økte oppslutningen Senterpartiet nå opplever, har vi gode sjanser for å komme inn med enda flere representanter, og vi ønsker spesielt å få inn noen fra valgkretsene vi ikke har representert.

Nå begynner det å haste med å få i gang nominasjonsprosessene og programarbeidet i kretsene. Frist for å få godkjent valglister er 31.mars, vil du være med på laget?

 

Organisering av sametingsvalget:

Sametingsvalget organiseres ved at landet er delt inn i 7 valgkretser;

Østre/Nuortaguovllu, Ávjovárri, Nordre/Davveguovllu, Gáisi/Gáiseguovllu, Vesthavet/Viesttarmeara, Sør-Samisk/Åarjelsapmie og Sør-Norge/Lulli-Norga valgkretser.

Se mer her: https://sametinget.no/politikk/valg/valgordningen-og-valgkretsene/

Det samepolitiske arbeidet i Senterpartiet er organisert med et samepolitisk forum i hver valgkrets, og et landsdekkende Samepolitisk råd, bestående av 7 representanter pluss leder fra Sametingsgruppen.

Neste samepolitiske landsmøte i Senterpartiet er 3-4.mars 2021.

Siden valgkretsene er så store, og det ikke finnes lister over medlemmer som også er registrert i Sametingets valgmanntall, har vi ikke maillister å bruke til utsendelse av info og møter i det samepolitiske arbeidet.

Vi vil med dette forsøke å nå ut til alle medlemmer, og be om at de som kunne tenke seg å delta i det samepolitiske arbeidet, enten via forumene eller ved å stille på liste, sende oss en epost med mobilnummer, mailadresse og kommunetilhørighet.

Vi vil da bygge opp en kontaktliste, slik at dere kan holdes orientert om, og inviteres med i det samepolitiske arbeidet.

Skulle det være noen spørsmål er det bare å ringe eller sende en mail.

Vi vil gjerne ha deg med på laget!

Jan Ole K. Hermansen, Leder Samepolitisk råd

[email protected]

Nancy Porsanger Anti, sekretær

[email protected]

Tlf 91547294