Meny
Victoria Sannum Vangen 270422 (2)

Victoria Sannum Vangen ny fylkessekretær i Oslo Sp

Victoria S. Vangen (43) er tilsatt som ny fylkessekretær i Oslo Senterparti og starter i stillingen 2. mai. Victoria er oppvokst i Ås i Follo, men har bodd i Oslo siden 1999.

Victoria gikk på videregående på Ås og på KG i Oslo. Hun har utdannelse innen rettsvitenskap, profesjonsutdanningen, ved juridisk fakultet på universitetet i Oslo, der hun også har tatt grunnfag offentlig rett og grunnfag i privatrett. Hun har de siste årene tatt mange kurs ved handelshøgskolen BI, innenfor bl.a. psykologi, organisasjon og ledelse, statistikk for økonomer, markedsføringsledelse, forretningsjus og bedriftsøkonomisk analyse.

 Av yrkeserfaring arbeidet hun under utdanningen som butikkansatt i Nille og ved Husfliden, samt som saksbehandler i brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, der hun også var fast ansatt i full stilling i tre år etter utdanning. Fra 2013 til nå har hun arbeidet som økonomi-, administrasjons- og markedsansvarlig i privat sektor.

Victoria var i oppveksten aktiv og hadde mange ulike verv i kristelig ungdomsarbeid i Ås og Oslo/Akershus. Hun har i mange år vært aktiv i gospelkor, både Ås Ten-Sing og i gospelkoret Reflex, hvor hun også satt i styret i over 10 år. Hun har videre jobbet som frivillig på festivaler, som Skjærgårdsgospel, og for humanitære organisasjoner. Hun var også en aktiv dressurrytter i mange år.

- Jeg har alltid brent for organisasjonsarbeid, og har deltatt i frivillig arbeid, styrer og komitéer siden jeg var veldig ung. Jeg ser mange muligheter for at jeg med min arbeidserfaring og personlige egenskaper kan bidra og være en ressursperson for Senterpartiet, sier Victoria.

- Jeg gleder meg til å til å ta fatt på arbeidet, møte mine nye kollegaer og bli kjent med de ulike lokallagene, avslutter Victoria S. Vangen.