Meny
Bilde

Viktig informasjon om kurstilskudd

SpS har nå lansert den nye Kursportalen, som er våre nye rutiner for å søke om tilskudd til kurs dere har hatt i lokal- og fylkeslaget. Dette er en felles løsning som er utarbeidet av syv studieforbund, og er en enkel og trygg måte å søke om tilskudd på.

Fordelen med Kursportalen er at du som bruker har full oversikt over tidligere innsendte kurs, eventuelle påbegynte kurs (skjemaet lagres) og at du kan kommunisere med studieforbundet direkte. Dere får også kvittering på alle innsendte skjemaer, noe flere av dere har etterlyst tidligere. I tillegg er flere av reglene i forskriftene innarbeidet i skjemaet, noe som gjør at det er vanskeligere å gjøre feil.

Kursportalen finnes på denne siden: https://tilskudd.studieforbund.no.
Lagre gjerne lenken som bokmerke, slik at dere finner den igjen når dere trenger den.

SpS har laget veiledninger både som PDF-versjon og som video. Disse finner dere på en egen oversiktsside her: https://www.senterpartiskolen.no/kursportalen/

Alle som har eller skal gjennomføre studiearbeid/kurs og som oppfyller kravene til kurstilskudd, skal derfor bruke Kursportalen for registrering av kurs.

Eventuelt kan frammøtelister sendes til oss i posten. Vi tar ikke imot frammøtelister på e-post eller på andre måter enn i Kursportalen eller per post. Adressen er Senterpartiets Studieforbund, Akersgata 51, 0180 Oslo.

Vi håper dere vil bli fornøyde med denne nye løsningen, som forhåpentligvis er mye enklere å bruke enn det har vært tidligere.

Husk også de nye reglene som trådte i kraft 1. januar i år: 

•Timekravet er senket til minimum 4 timer
•Deltakerkravet er hevet til minimum 4 deltakere
•Deltakerne må ha være tilstede i 75% av kurset
•Alle møter kan foregå helt eller delvis digitalt (krav om samtidighet)
 

I tillegg er timesatsen oppjustert til kr. 100 per godkjente klokketime.

Dersom dere har spørsmål eller møter på problemer må dere gjerne ta kontakt med oss.
Administrasjonen i Senterpartiets Studieforbund tar sommerferie fra 12. juli til 2. august.