Meny
Foto: Kathrine Kleveland

Vinn valget med studiearbeid!

Vi går inn i et nytt og spennende år, hvor valgkampen vil være en naturlig (og stor) del av arbeidet framover. Studieheftet Klar for valgkamp har fått et løft foran valgkampen 2023, og bør brukes til kunnskapsbygging og planlegging lokalt. Valgkampen må være kunnskapsbasert - vi skal vite hva vi snakker om.

Fristen for å sende inn søknader for fjorårets studiearbeid er over for denne gang, og behandlingen av søknadene er godt i gang. Vi fikk fikk inn over 550 søknader ved fristens utløp, og det vil derfor ta litt tid å behandle alle, men utbetaling vil skje innen 20. februar. Ny søknadsrunde for 2023 er åpnet. 

Regler for studiearbeid:

  • Kurset må vare i minimum 4 timer
  • Minimum 4 deltakere må ha deltatt i 75% av tiden
  • Lokal-/fylkeslaget er arrangør
  • Godkjent studieplan fra SpS
  • Åpent for alle - men det er lov å målrette mot enkelte grupper

Søknad sendes inn i Kursportalen.
Godkjent studiearbeid gir rett til 100kr. per time i kurstilskudd.

Selv om valgkampen er viktig framover har SpS tilrettelagt for at svært mye av det som allerede foregår i et lokallag kan organiseres som studiearbeid, og dermed kan lokallaget også få søke om å få kurstilskudd. Som eksempel har vi tilrettelagt: 

  • Valgkamparbeidet
  • Arbeid i kommunestyregruppa/medlemsmøter
  • Arbeidet i valg- og nominasjonskomité
  • Programarbeid
  • ...og MYE mer! 

Dette er arbeid lokallaget allerede gjør, men som faktisk kan kvalifisere til kurstilskudd.  Lokallaget behøver bare å se til at aktiviteten oppfyller kravene (se faktaboks til høyre) og søke om tilskudd i Kursportalen.

Noe vi imidlertid ikke kan godkjenne som studiearbeid er vedtaksmøter (styremøter, årsmøter, landsmøter osv.) og aktiviteter hvor lokallaget selv ikke har vært arrangør.

SpS fortsetter også sin ambisjon om å tilby nettbasert opplæring ut til organisasjonen, og er i gang med å utarbeide små videoleksjoner og webinarsamlinger, som vil ligge tilgjengelig på Senterpartiskolen. Mer informasjon om dette kommer i løpet av kort tid.

For dere som ikke har lagt inn en bruker i Kursportalen ennå har vi en del råd og veiledninger på Senterpartiskolen, men dere kan også ta direkte kontakt med oss i Senterpartiets Studieforbund, slik at vi kan hjelpe dere i gang.