Meny
2018 Baby - omsorg

En velfungerende fødselsomsorg med følgetjeneste er viktig

Alle gravide skal føle seg trygge når de skal føde, uavhengig av hvor i landet de bor. Følge av jordmor til fødeavdelingen er viktig når veien er lang og babyen på vei.

Muligheten til å være på barselavdelingen til  ammingen er kommet i gang er også viktig for mor og barn.

En velfungerende fødselsomsorg med følgetjeneste er viktig for tryggheten til alle gravide. Hvor du bor skal ikke være avgjørende for hva slags helsetjeneste du får.

Problemet med dagens følgetjeneste er at ansvaret og finansieringen er lagt til helseforetakene. Helseforetakene hevder at 90 minutter skal regnes fra kommunesentrene og til nærmeste fødeinstitusjon, men nærmeste fødeinstitusjon kan være en fødestue uten akuttberedskap og mulighet for kirurgi, og ikke dit den gravide er planlagt å føde.

Senterkvinnene mener norske kvinner trenger en bedre fødselspolitikk. Følgetjenesten må tilpasses lokale og regionale forhold.

Tid til å etablere amming er også en viktig del av fødselsomsorgen. Mor må få mulighet til å være på barselavdelingen til ammingen er kommet i gang. Ro og tid er viktig for både mor og barn i denne tiden.