Meny
En kveldstime til å lære noe nytt

En kveldstime til å lære noe nytt

Leserbrev, boligpolitikk, regler i kommunestyret og Nei til EU. Få påfyll til dine diskusjoner og politiske arbeid.

Fattige familier - vi må ta grep for å hjelpe

Fattige familier - vi må ta grep for å hjelpe

"En barndom for livet" er en rapport Familieministeren har fått som grunnlag for tiltak for barn i fattige familier. Berit Hauan oppfordret på det sterkeste til at Senterpartiets sentrale folk skal følge opp mange av disse forslagene.

Sp må bli tydeligere på kvinnehelse

Sp må bli tydeligere på kvinnehelse

Fødetilbud og fødselsomsorg, Kvinnehelse og Opptrappingsplan mot vold - dette var hovedsakene når leder i Senterkvinnene talte til landsstyremøtet i Senterpartiet.

 

Regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner må være aktuell, oppdatert og finansiert!

Regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner må være aktuell, oppdatert og finansiert!

Landsstyret i Senterkvinnene stiller krav til opptrappingsplanen regjeringen arbeider med. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem og et pågående menneskerettighetsbrudd.

Førebygging av trakassering og uønska merksemd for kvinner i fiskeri og maritime yrker

Førebygging av trakassering og uønska merksemd for kvinner i fiskeri og maritime yrker

Senterkvinnene vil arbeide for å fremme likestilte muligheiter og karriereutvikling for kvinner i maritime næringar, slik at kvinnene kan føle seg trygge og respekterte i sitt arbeidsmiljø.

Er det greit med «Blålysfødsler i Norge»?

Er det greit med «Blålysfødsler i Norge»?

Landsstyret i Senterkvinnene forventer at regjeringen kommer med konkrete tiltak i kommende statsbudsjett slik at fødselsomsorgen er trygg i hele landet.

Grønn Inspirasjon

Grønn Inspirasjon

Kurset Grønn Inspirasjon- 23 vil i år rette seg mest mot folkevalgte som skal i gang med ny kommunestyreperiode. Men kurset gir også inspirasjon og opplæring for alle andre som vil diskutere politikk og vite mer om hvordan samfunnet styres.

2009 - Nærbilde av lege som holder stetoskop

Bedret legeutdanning

Senterkvinnene har fastlegeordningen som en av sine fanesaker når vi påvirker regjeringen. Utdanning av flere leger er en nødvending forutsetning for dette.

Kutt momsen på frukt og grønt

Kutt momsen på frukt og grønt

Frukt er sunt! Brus er dumt! Hvorfor gjør vi ikke noe med det?

- et innlegg fra leder Wenche Skallerud

Fremdeles underrepresentert

Fremdeles underrepresentert

Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, men det er fremdeles et stykke igjen til lik representasjon i folkevalgte organer. Ved kommunevalget kan velgerne være med å påvirke ved å krysse.