Meny
Bli medlem
Kvinner vil, tør og kan!

Kvinner vil, tør og kan!

8.mars er fortsatt en viktig dag å markere.

Innlegg fra Troms Senterkvinner

Appell mot frykten for å verta stempla som "berre ei kvinne"

Appell mot frykten for å verta stempla som "berre ei kvinne"

Innlegg på landsstyremøtet i Senterkvinnene 13. februar 2021, til debatten om Senterkvinnene sin eksistens: «Det burde vera uproblematisk om ein samlar seg med kjønn som innfallsvinkel eller om det er p.g.a. interesser; alt det tydar på er jo engasjement.» Unn C. Fyllingsnes, Senterkvinnene i Møre & Romsdal

Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tiltak

Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tiltak

Jordmormangel og en underfinansiert fødselsomsorg bekymrer Senterkvinnene i Troms. Fylkesleder Wenche Skallerud peker på et representantforslag i Stortinget nå i vinter som har mange gode løsninger.

Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tiltak

Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tiltak

Senterkvinnene i Troms er bekymret for stor jordmormangel og en underfinansiert fødselsomsorg. Fylkesleder Wenche Skallerud viser til et representantforslag som ble fremmet i Stortinget i begynnelsen av februar.

Nytt fra Senterkvinnene

Nytt fra Senterkvinnene

Senterkvinnene i Møre og Romsdal har nettopp startet opp igjen fylkeslaget, og de andre 12 fylkeslagene avholder også sine årsmøter nå i januar og februar. Senterkvinnene har nå også tilsatt ny generalsekretær, Elisabeth Irgens Hokstad (bildet).

En velfungerende fødselsomsorg med følgetjeneste er viktig

En velfungerende fødselsomsorg med følgetjeneste er viktig

Alle gravide skal føle seg trygge når de skal føde, uavhengig av hvor i landet de bor. Følge av jordmor til fødeavdelingen er viktig når veien er lang og babyen på vei.

Muligheten til å være på barselavdelingen til  ammingen er kommet i gang er også viktig for mor og barn.

Endringer i lov om voldsoffererstatning

Endringer i lov om voldsoffererstatning

Styremedlem Wenche Skallerud hadde mandag 25.januar møte med Norske Kvinners Sanitetsforening. Hovedformålet var å lytte til deres synspunkter og få mer bakgrunnsinformasjon om viktige saker for kvinner, hovedfokus ble på mulige endringer i lov om voldsoffererstatning.

2017 - Brød, brødskiver og pålegg

Skolemåltidet – mer enn mette mager

Ernæring - sunn mat lagd fra bunnen

Matkultur - kunnskap om mat

Miljø - matoverskudd, matsvinn og bærekraft

Tid og sted for Senterkvinnenes Landsmøte 2020.

Tid og sted for Senterkvinnenes Landsmøte 2020.

Senterkvinnene avholder sitt Landsmøte annen hvert år (mellomvalgsår) og i 2020 vil landsmøtet bli avholdt i perioden 20-22.mars.

Spinning