Meny
Fylkesårsmøter i Senterkvinnene

Fylkesårsmøter i Senterkvinnene

Fylkesårsmøtene i Senterkvinnene gjennomføres som normalt i januar og februar. Mange steder blir møtene på Teams, slik at flest mulig kan delta uavhengig av reisevei. Noen steder blir det fysiske møter. 

Sted, klokkeslett og møteform får du tilsendt fra ditt fylkeslag. Hvis du ikke hører noe kan det hende at ditt medlemskap i Senterkvinnene ikke er registrert. Ta kontakt med fylkeskontoret eller logg deg inn på https://minside.sp.no/

 

Valdtekt av barn må straffast

Valdtekt av barn må straffast

Senterkvinnene ber innstendig om at justisdepartementet startar arbeidet med å rette opp lovverket, så norske barn får det rettsvernet dei skal ha.

Redusert matsvinn - et godt klimatiltak

Redusert matsvinn - et godt klimatiltak

Butikker og matprodusenter kastet over 750 000 tonn spiselig mat. Dette tilsvarer 8% av klimautslippene i Norge. 

Fødselsomsorg er også politikk!!!

Fødselsomsorg er også politikk!!!

Anja Ninasdotter Abusland er en av mange Senterkvinner som argumenterer høyt og tydelig for Senterpartiets politikk for fødende kvinner. Mange opplever at tilbudet ikke er godt nok!

Det gjengrodde landet

Det gjengrodde landet

Norge trenger bonden, og bonden trenger en ansvarlig landbrukspolitikk. Ta med deg denne tanken når du neste gang kan gå på åpne stier og skue utover et åpent og nydelig landskap.

Kvinnehelse er ikke bare et kvinneproblem

Kvinnehelse er ikke bare et kvinneproblem

Senterpartiet arbeider for å øke forskning på kvinnesykdommer gjennom økte forskningsmidler. Vi trenger å forstå bakgrunnen for disse sykdommene, vi trenger at våre kvinner blir tatt på alvor.

2020 Barn som leker i skogen

Frivillighet og utkantstrøk

Om man deltar på aktiviteter som driftes av frivillige organisasjoner, er man på en plass som er godt å være. Uansett om der er som deltager eller bidragsyter - så stiller alle likt. Uavhengig av tro, legning, hudfarge, økonomi, og bakgrunn. Det er derfor en god følelse å ha en arena hvor ingen skiller seg ut, og hvor det er plass til alle.

Gi oss i dag vårt daglige brød - en tekst om matberedskap

Gi oss i dag vårt daglige brød - en tekst om matberedskap

Matsikkerhet er god beredskap. Sultne og utrygge innbyggere er oppskriften på uro og opprør i befolkningen. Det er derfor en nødvendig forsikring å ha en politikk som gir trygghet for matberedskap selv om vi håper vi aldri får bruk for det.

Fattige barn i fattige kommuner

Fattige barn i fattige kommuner

Både Fredrikstad og Sarpsborg er kommuner med store utfordringer knyttet til sosial ulikhet og på Norgestoppen over kommuner med flest barn som lever i fattige familier. Paradokset er at de også er lavinntektskommuner som får langt mindre penger enn det en gjennomsnittlig norsk kommune får til å produsere gode tjenester til innbyggerne sine.