Meny
Bli medlem
Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tiltak

Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tiltak

Jordmormangel og en underfinansiert fødselsomsorg bekymrer Senterkvinnene i Troms. Fylkesleder Wenche Skallerud peker på et representantforslag i Stortinget nå i vinter som har mange gode løsninger.

Nytt fra Senterkvinnene

Nytt fra Senterkvinnene

Senterkvinnene i Møre og Romsdal har nettopp startet opp igjen fylkeslaget, og de andre 12 fylkeslagene avholder også sine årsmøter nå i januar og februar. Senterkvinnene har nå også tilsatt ny generalsekretær, Elisabeth Irgens Hokstad (bildet).

En velfungerende fødselsomsorg med følgetjeneste er viktig

En velfungerende fødselsomsorg med følgetjeneste er viktig

Alle gravide skal føle seg trygge når de skal føde, uavhengig av hvor i landet de bor. Følge av jordmor til fødeavdelingen er viktig når veien er lang og babyen på vei.

Muligheten til å være på barselavdelingen til  ammingen er kommet i gang er også viktig for mor og barn.

Endringer i lov om voldsoffererstatning

Endringer i lov om voldsoffererstatning

Styremedlem Wenche Skallerud hadde mandag 25.januar møte med Norske Kvinners Sanitetsforening. Hovedformålet var å lytte til deres synspunkter og få mer bakgrunnsinformasjon om viktige saker for kvinner, hovedfokus ble på mulige endringer i lov om voldsoffererstatning.

2017 - Brød, brødskiver og pålegg

Skolemåltidet – mer enn mette mager

Ernæring - sunn mat lagd fra bunnen

Matkultur - kunnskap om mat

Miljø - matoverskudd, matsvinn og bærekraft

Spinning