Meny
And som spiser på plastavfall

#Stopp plastforurensing

Plast finnes over alt, både i store biter og som mikroplast. Det er veldig nyttig, men har også blitt et stort problem.  Forskning, næringsutvikling, politikk og våre egne handlinger må alle sammen spille på lag for å stoppe pastforurensningen.

Miljøsolidaritet på miljødagen

Miljøsolidaritet på miljødagen

Et robust jordbruk tilpasset lokale forhold, eierskap til egne såvarer og distribusjon gjennom et samvirkesystem er viktig både i fattige land og i Norge. For Senterkvinnene er det også viktig at man ser kvinner, ungdom og ulike befolkningsgrupper som deler av løsning, og retter mye av prosjektet mot dem. I et ungt demokrati som Nepal er utdanning og mulighetene til å leve selvstendige liv viktig for å kunne delta i lokaldemokrati og ha tillit til samfunnet.

(Bilde fra Utviklingsfondet)

Den store forskjellen – et problem for samfunnet

Den store forskjellen – et problem for samfunnet

Skal vi ha nok arbeidskraft, og stor deltagelse i arbeidslivet, kan ikke halve befolkningen ha sykdommer som ikke er "viktige nok" til å bli forsket på, diagnostisert eller behandlet.

STYRK FØDSELS- OG BARSELSOMSORGEN I HELE LANDET

STYRK FØDSELS- OG BARSELSOMSORGEN I HELE LANDET

Landsstyret i Senterkvinnene 22.mai diskutert fødselsomsorg, og har krav og forventinger til organisering, utvikling og tilbudet over hele landet, også i byene!

Senterkvinnene krever at det gjøres noe med den store forskjellen!

Senterkvinnene krever at det gjøres noe med den store forskjellen!

Landsstyret i Senterkvinnene krever at det gjøres noe med den store forskjellen i kvinner og menns helse. Kjønnsperspektivet må med også i utdanning, finansiering, diagnosegrupper.

Senterkvinnene; nettmøter om kvinnehelse, folkehelse og fødselsomsorg

Senterkvinnene; nettmøter om kvinnehelse, folkehelse og fødselsomsorg

Undersøkelse viser at helse er det viktigste temaet for velgerne før høstens lokalvalg. Mange viktige saker er til behandling nå. Senterkvinnene arrangerer nettmøter i starten av mai om: - kvinnehelse, - folkehelse og - fødselsomsorg-

Likestilling  er likeverd!

Likestilling er likeverd!

Kvinners rettigheter er under sterkt press i en rekke land, vi må jobbe både internasjonalt og nasjonalt.

Mer forebygging!

Mer forebygging!

Her kan du lese Wenche Skalleruds innlegg til landsmøtet i Senterpartiet:

Gjennomslag for resolusjon om fødselsomsorg

Gjennomslag for resolusjon om fødselsomsorg

Uten desentraliserte, trygge fødetilbud vil ikke folk bo i distriktene. Fødetilbud regnes av folk som like viktig som jobb. I et større perspektiv handler dette om landets sikkerhet. At det bor folk i hele Norge, er en av landets viktigste beredskapsfaktorer.

Cecilie Hansen, gruppeleder på Sametinget, portrett

Demensomsorg og yrkesfag på dagsorden i Finnmark

Senterkvinnene i Finnmark holdt sitt årsmøte i slutten av januar, og diskuterte et bredt spekter av saker. De vedtok en resolusjon om demensomsorg. Vi har også fått tilsendt en viktig sak om Finnmarksmesterskapet i yrkesfag, der to dyktige elever med kort botid i Norge har tatt seieren i helsefag.