Meny
Såkvinna overrakt av generalsekretær Elisabeth Irgens Hokstad og fylkesleder i Sogn og Fjordane Britt Mulelid

Såkvinna hos sin rette eier

Det måtte et fysisk møte til før Liv Signe Navarsete kunne mota symbolet på at hun er Såkvinne. Et glasskunstverk, utført av Gunnveig Nerol, var ikke det enkleste å sende i posten.

Liv Signe Navarsete ble på Senterkvinnenes landsmøte i 2022 tildelt Såkvinna, en hedersbetegnelse som gis til personer som har gjort en spesiell innsats for Senterkvinnene eller for kvinner i Senterpartiet mer generelt.

Tidligere Såkvinner har fått et vevd kunstverk til å henge på veggen, men da vi startet arbeidet med denne utnevnelsen oppdaget vi at det ikke var flere eksemplarer igjen av denne tradisjonsrike utmerkelsen. Styret i Senterkvinnene startet derfor et arbeid med å finne et nytt symbol som kunne overrekkes. Etter å ha vurdert et par alternativer valgte vi et kunstverk utført i glass, utformet og laget av Gunnveig Nerol, i Hol i Buskerud.

Glasskunsten kan henge i vinduet, og viser da en kvinneskikkelse på en jordklode og ulike elementer rundt. Det er kløver fra logoen vår, og kornaks som knytter dette nye uttrykket til den tidligere brukte vevnaden. Kvinnen strør om seg med frø eller korn, som et symbol på at man bidrar til å så nye ideer i samfunnet og odler fram nye mennesker i organisasjonen.

Dessverre var ikke Såkvinna ferdig til overrekkelse på landsmøtet, og siden den var laget av glass var det ikke akkurat noen lett ting å sende i posten. Liv Signe Navarsete fikk både blomster, diplom og mange gode ord ved utnevnelsen, men selve Såkvinna ble derfor overrakt nå i januar på fylkesårsmøtet til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane.