Meny
2017 - taxi i Oslo sentrum

Regjeringa gjør det tryggere å kjøre taxi - Viktig for kvinner!

Opprydding i Taxi-bransjen er viktig i seg selv. For kvinner er det viktig at det blir litt tryggere å sette seg inn i en bil med en ukjent såfør når man kan vite at reglene for å tilby drosjetjenester er strengere.

Når regjeringa nå vedtar en viktig innstramming i reglene for drosjer, rydder de ikke bare opp i et uoversiktlig marked, de gjør det også tryggere for de som trenger transport. Spesielt for kvinner, som ofte føler seg litt sårbare når de setter seg alene inn i en bil med en ukjent sjåfør, betyr dette mye.

Det er godt å vite at de bilene som opererer i markedet er seriøse, at det er tydelig merket hvem som har pairene i orden og at bilene er tilknyttet en sentral som følger med på bilene og sjåførene. De siste årene har det vært uoversiktelig å vite hvilke selskap som er seriøse og om sjåførene har gode forhold og om kvalitetssikringen er i orden, nå blir dette bedre.

Fra nyttår skal alle med drosjeløyve ha garanti fra bank eller forsikringsselskap, bilene skal kunne dokumentere at de er registret som drosje og de skal være tilknyttet en sentral. Bilene skal være tydelig merket med taklykt og de skal ha godkjent takstameter.

Denne opprydningen i taxibransjen har vært etterlengtet, og regjerningen får nå ting på plass. Kvinner i hele landet vil kunne føle seg litt tryggere når de setter seg inn i en drosje når de vet at bil og sjøfør har papirene i orden, at drosjesentralen følger med og betalingen følger lover og regler.