Meny
Generalsekretær i Senterungdommen

Generalsekretær i Senterungdommen

Senterungdommen søker ny generalsekretær i 100 % stilling med snarlig oppstart.

Publisert: 12.11.2021

Senterungdommen og Senterpartiet gjorde i år sitt nest beste stortingsvalg noensinne og med det følger et stort ansvar og en stor makt til å utvikle og forandre Norge. For Senterpartiet spiller Senterungdommen en viktig rolle i dette arbeidet og vi trenger deg til å være administrativ lagleder for et av Norges mest aktive ungdomspartier. Du vil få ta del i et veldig levende, tidvis hektisk, variert og spennende arbeidsmiljø.

Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen i samarbeid med leder, organisasjonssekretær og informasjonsrådgiver. Du vill jobbe med å videreutvikle Senterungdommen i ditt daglige arbeid, tilrettelegge for at andre får utløp for sitt engasjement og sikre trygg drift av organisasjonen.

Ansvarsoppgaver

Som generalsekretær får du en ansvarsfull, utfordrende og variert jobb i et kreativt og engasjerende miljø. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige ledelsen og utviklingen av organisasjonen. I dette ligger ledelse av et kontor med to ansatte, og samarbeid med lederen om planlegging og samordning av virksomheten i organisasjonen.

Generalsekretæren har også ansvar for økonomistyring, saksforberedelser og oppfølging av vedtak i sentrale organer. I tillegg er generalsekretæren ansvarlig redaktør for nettsiden, samt ansvarlig for gjennomføring av nasjonale arrangement, og gjennomføring av Senterungdommens internasjonale samarbeid.
Det kreves av søkeren at du har organisasjonserfaring, har kunnskap om økonomistyring, gode samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Stillingen har en politisk dimensjon, og søkeren må derfor kunne identifisere seg med Senterpartiets politikk.

Søknadsfrist 26.november.

Stillingen vil frem til 4. mai 2022 være et vikariat. Ved utløp av vikariatsperioden vil det bli vurdert videreføring av ansettelsesforholdet for en åremålsperiode på to år.  

Lønn etter avtale. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

For mer informasjon kontakt leder Torleik Svelle på mobil: 466 75 564 / e-post: [email protected], eller generalsekretær Oda Maria Hokstad mobil: 936 31 136 / e-post: [email protected]

Søknad og CV sendes til [email protected] innen 26.november.