Meny
Ekstra støtte til investeringer i landbruket

Ekstra støtte til investeringer i landbruket

Regjeringen følger opp Hurdalsplattformen, og øker investeringsstøtten i jordbruket med 200 millioner kroner.

Publisert: 04.11.2021

De 200 millionene kommer som ekstra penger over statsbudsjettet for neste år.

- Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til dette. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, og vi legger enda bedre til rette for et levende landbruk i hele landet, sier landbruks og matminister Sandra Borch.

Investeringsbehovet i jordbruket er stort, og flere steder har pengene blitt søkt på og delt ut allerede på vårparten. Totalt vil investeringsstøtten for neste år være på 879,5 millioner. En økning på 200 millioner kroner, tre uker etter at den nye regjeringa inntok kontorene, er derfor et betydelig beløp, og en ordentlig satsing.

- Det understreker budskapet i Hurdalsplattformen, at denne regjeringa vil satse på bonden, og satse på norsk matproduksjon. I tillegg viser tallene oss at det er vilje i næringa til å omstille seg og satse. At Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering da kan levere ekstra investeringsmidler er svært viktig for matproduksjonen vår, matberedskapen og muligheten for å opprettholde bosetting og kulturlandskap fra fjord til fjell, og fra nord til sør, avslutter Borch.

Relaterte personer

Sandra Borch

Sandra Borch

Landbruks- og matminister

Statssekretær:
Wenche Karen Westberg

Politisk rådgiver:
Siv Sætran
Telefon: 22 24 91 00