Meny
landbruk-ku-fjøs-familie-barn-49091110523_cd67a0378b_o

Ekstra støtte til investeringer i landbruket

Regjeringen følger opp Hurdalsplattformen, og øker investeringsstøtten i jordbruket med 200 millioner kroner.

De 200 millionene kommer som ekstra penger over statsbudsjettet for neste år.

- Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til dette. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, og vi legger enda bedre til rette for et levende landbruk i hele landet, sier landbruks og matminister Sandra Borch.

Investeringsbehovet i jordbruket er stort, og flere steder har pengene blitt søkt på og delt ut allerede på vårparten. Totalt vil investeringsstøtten for neste år være på 879,5 millioner. En økning på 200 millioner kroner, tre uker etter at den nye regjeringa inntok kontorene, er derfor et betydelig beløp, og en ordentlig satsing.

- Det understreker budskapet i Hurdalsplattformen, at denne regjeringa vil satse på bonden, og satse på norsk matproduksjon. I tillegg viser tallene oss at det er vilje i næringa til å omstille seg og satse. At Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering da kan levere ekstra investeringsmidler er svært viktig for matproduksjonen vår, matberedskapen og muligheten for å opprettholde bosetting og kulturlandskap fra fjord til fjell, og fra nord til sør, avslutter Borch.