Meny
Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Publisert: 22.01.2024 #Agder

Høyre forsøker å kaste seg inn i debatten om arbeidslinja med en rørende nostalgi om at alt var så mye bedre når de styrte. Det stemmer rett og slett ikke. Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister sank sysselsettingsgraden i Norge. Heldigvis øker sysselsettingsgraden med Sp og Ap i regjering, skriver Gro-Anita Mykjåland.

- av Gro-Anita Mykjåland, parlamentarisk nestleder for Senterpartiet

Sysselsettingsgraden forteller oss hvor stor del av befolkningen i arbeidsfør alder som er i arbeid. En enormt viktig parameter for en bærekraftig velferdsstat.

Statistisk Sentralbyrå kunne i februar 2023 melde at Norge er blant landene i Europa med flest sysselsatte i alderen 15-74 år.

Hovedårsakene er at vi har mange unge, eldre og kvinner som jobber sammenlignet med andre europeiske land.

På samme tid har vi altfor mange unge som står utenfor arbeidsmarkedet. Anna Molberg i Høyre forherliger tiltak Høyre forsøkte seg med, men som gav en negativ utvikling. Realiteten er at antallet unge uføretrygdede ble doblet mellom 2013 og 2020. Da var Erna Solberg fra Høyre statsmininster.

Vi så i lang tid før vi vant valget i 2021 at det var behov for ny politikk.

Derfor har vi fått på plass en ungdomsgaranti, et løft innen psykisk helse og nye områdesatsinger til levekårsutsatte områder.

Ungdomsgarantien gjelder personer mellom 16 og 30 år. De som trenger det får en fast kontaktperson i NAV som skal hjelpe dem med å komme ut i ordinært arbeid.

Vi har sett at barn, unge og unge voksne rapporterer om en økning i psykiske plager. Utviklingen har skjedd over mange år, men særlig ber flere om psykisk helsehjelp etter koronapandemien. Derfor er satsingen på de unge særlig viktig i regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse.

Områdesatsingene er viktige for å gi et bedre tilbud til områder med levekårsutfordringer. Områder hvor det bor mange unge.

Høyre og Erna Solberg hadde ingen ambisjoner om områdesatsingene, og gikk imot våre forslag om en økt satsing når de hadde regjeringsmakten.

Vi har utvidet og satser på områdesatsingene. Oslo, Drammen, Bergen, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad, Kristiansand, Sarpsborg og Skien har områdesatsinger nå.

I 2024 går vi inn for å innføre områdesatsinger også på Gjøvik, Halden, Indre Østfold, Larvik og Tromsø.

Vi trenger flere folk i arbeid. For den enkelte og fellesskapets skyld.

Derfor er det bra at pilene endelig peker i riktig retning.

 

 

 

Relaterte personer

Gro-Anita Mykjåland

Stortingsrepresentant (Aust-Agder)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver
Jon Magnus Kirkeby, [email protected], 468 79 382
Telefon: 233 13 427 Les mer