Meny
Stortingsrepresentantene Kirsti Leirtrø (Ap) og Erling Sande (Sp). Foto: Sp.

Flertallet i transportkomiteen går for 30% reduksjon av ferjetakstene

Transportkomiteen på Stortinget avga i går sin innstilling til statsbudsjettet for 2022. Der slås det fast at ferjeprisene skal reduseres med 30% fra nyttår sammenliknet med første januar 2021. Det er også enighet om at fylkeskommunene skal kompenseres for merkostnader knyttet til at anbudene for fylkeskommunal ferje- og båttrafikk så langt det lar seg gjøre skal baseres på nullutslippsteknologi, seier Erling Sande (Sp) og Kirsti Leirtrø (Ap). 

- Vi er godt i gang med å følge opp Hurdalsplattformen og det skal komme ferjepassasjerer langs hele kysten til gode, sier stortingsrepresentantene Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet og komiteleder Erling Sande fra Senterpartiet.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen i løpet av perioden har som mål å halvere prisene på ferjereiser sett i forhold til 1. januar 2021, samt at strekninger med under 100 000 passasjerer skal bli gratis. Nå tar regjeringen et stort jafs av reduksjonen allerede i sitt første budsjett. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt forslag om reduksjon fikk også tilslutning fra SV.

- Hvis Norge skal sikre utvikling og økt verdiskaping langs hele kysten, vil et godt og rimelig ferjetilbud være sentralt, sier Kirsti Leirtrø (Ap).  

- Mange steder er ferjene eneste forbindelsen lokalsamfunnet har til fastland og øvrige kommunikasjoner. Ferjene spiller dessuten en avgjørende rolle i logistikk av varer fra et eksportrettet næringsliv langs kysten, avslutter Erling Sande (Sp).