Meny
Åslaug Sem- Jacobsen 041022 (2)

Hederspris for likebehandling av foreldre til Åslaug Sem- Jacobsen

Åslaug Sem-Jacobsen har blitt tildelt hedersprisen fra Foreningen 2 foreldre for hennes engasjement for barn med to hjem. En viktig del av dette har vært arbeidet med å gjøre «delt bosted» til en hovedregel.

Åslaug har vært opptatt av at barn må skånes for foreldrenes tvister, og ikke bli brukt i opprivende konflikter som de hverken har ansvar eller skylden for.

− Å gjøre delt bosted til en hovedregel i barneloven har vært en viktig sak for meg. Jeg mener det er et nødvendig grep for å sikre likebehandling av foreldre ved barnefordelingssaker, sier Sem-Jacobsen. 

− Det handler i sum om hva som er det beste for barna. Vi må strebe etter en politikk som ivaretar barns rettigheter, og som sikrer at de får en trygg og god oppvekst. Jeg setter pris på anerkjennelsen fra Foreningen 2 foreldre for arbeidet jeg har vært med på.

Foreningen 2 foreldre er en norsk, tverrpolitisk organisasjon som arbeider for barns kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd. Foreningens formål er å jobbe for det den kaller et likeverdig foreldreskap og barns rett til samvær med begge foreldrene uavhengig av samlivsform