Meny
Høyre er stille om sine næringsfiendtlige avgiftsøkninger

Høyre er stille om sine næringsfiendtlige avgiftsøkninger

Publisert: 22.05.2024 #Østfold

Høyre gikk i sitt alternative statsbudsjett inn for massive avgiftsøkninger for folk og næringsliv, skriver Ole André Myhrvold.

- av Ole André Myhrvold, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet

Næringsfiendtlige grep som Senterpartiet og Arbeiderpartiet sørger for at ikke blir realitet. Grep som Heidi Nordby Lunde holder pent stilt om i sine lovord om Høyres alternativ i DN 15. mai.

Høyre vil gjeninnføre grunnavgiften på anleggsdiesel. En avgift vi fjerna i sin helhet i statsbudsjettet for 2023. Høyre vil slik reversere og øke avgiftene for næringsdrivende med 1,5 milliarder kroner.

Høyre vil øke veibruksavgiften med 850 millioner kroner for diesel og bensin. De vil la «CO2-avgiften virke», selv for de som ikke har godt alternativ.

Høyre ønsker å hente inn 500 millioner kroner fra distriktsnæringslivet på å «avvente» regjeringens utvidelse av den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Enorme avgiftsøkninger kombinert med lavere ambisjoner for bredbåndsutbygging, fly og ferjer ville ha vært negativt for næringsliv over hele Norge.

Nordby Lunde skriver om bedrifter som må omstille seg på grunn av lavere inntjening. Det er selvsagt krevende for de det gjelder, men bildet i stort er at norsk næringslivs overskudd har økt med 100 milliarder kroner de siste to årene.

Med Senterpartiet i finansdepartementet er det investeringsrekord i Norge. Investeringene er 45 prosent høyere enn når Erna Solberg var statsminister. Et faktum Høyre forsøker å tilsløre.

Nordby Lunde overser også det faktum at revidert nasjonalbudsjett stemmer godt med anslagene Norge Bank har lagt til grunn.

Nordby Lunde har altså like lite dekning for å påstå at regjeringen ikke holder igjen som hun har for å si at «våre naboland» setter ned rentene – når det bare gjelder Sverige. Et Sverige som har hatt en langt høyere prisveksttopp og har langt høyere arbeidsledighet enn vi har i Norge.

Høyre er gode på å problematisere, på varierende grunnlag. På konkrete politiske tiltak svikter de med sine næringsfiendtlige avgiftsøkninger.

Vi prioriterer målrettede grep for næringslivet og husholdningene.

Foreløpig er resultatet at investeringene i norsk økonomi og sysselsettingen ikke har vært høyere siden Senterpartiet sist satt i regjering, og statsministeren het Jens.

 

 

 

Relaterte personer

Ole André Myhrvold

Stortingsrepresentant (Østfold)
Medlem i Finanskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver
Inger Johanne Sveen, [email protected], 412 39 835
Telefon: 233 13 427 Les mer