Meny
marit arnstad foto_ senterpartiet

Høyres EU-iver setter norsk ressurspolitikk i fare

Høyre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ivrer i ferske vedtak etter norsk EU-medlemskap. Høyre snakker om at vi må ta plass ved bordet i Brüssel. MDG vil ha Norge inn i EU for å stramme inn norsk olje- og gasspolitikk, skriver Marit Arnstad.

- av Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet

 

MDGs leder Arild Hermstad sa i politisk kvarter 27. mars: «Oljepolitikken til Høyre er dundrende feil i forhold til at de vil inn i EU, fordi at de ikke har tatt innover seg at vi da ikke kan fortsette å lete etter mer olje ...»

Jeg er uenig med MDGs EU-standpunkt, men de har rett i at EU fører en politikk som kan gå på tvers av vår plan om å utvikle norsk olje- og gassnæring.

Høyre har vært enige med Senterpartiet om at vi må utvikle norsk olje- og gassnæring. Utvikling, ikke avvikling, er avgjørende for å sikre den vestlige energisikkerheten, og for å gi leverandørindustrien vår bein å stå på når de utvikler seg innen nye grønne næringer.

Høyre ser dessverre ut til å være så ivrige etter å få en plass ved bordet i Brüssel at de glemmer hvor viktig olje- og gassnæringen er for arbeidsplasser, velferd og utvikling i Norge. For realiteten er jo at MDG vil inn i EU for å få gjennomført en innstramming i norsk oljepolitikk som de ikke får flertall for i det norske Stortinget.

Gjennom å stå utenfor EU har vi blant annet selvråderett over matjorda vår, fisken vår og makt til å si nei til EUs fjerde energimarkedspakke. Alle naturressurser som er viktige for beredskapen og tryggheten vår for mat, energi og økonomi.

Vi i Senterpartiet sier nei til Norsk EU-medlemskap, og ja til norsk suverenitet. For i mange saker er norske interesser motstridende med EUs interesser.

Et norsk EU-medlemskap vil gjøre at vi må gi fra oss nasjonal kontroll i saker hvor EUs interesser ikke sammenfaller med våre interesser.

Erna Solbergs ord på Høyres landsmøte om at «Norges plass i Europa er ved bordet» gir et varsko til alle oss som er opptatt av norsk suverenitet og kontroll over naturressursene våre.

Vi i Senterpartiet vil ta mer nasjonal kontroll, og bruke den for å bygge et sterkere og bedre Norge.

Derfor roper vi varsko om at Høyre og MDGs iver etter norsk EU-medlemskap vil svekke norsk suverenitet. Derfor sier vi nei til EU.

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgivere:
(som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto,
[email protected], 920 22 225

Utenriks- og forsvar: Cecilie Juul Stensrud,
[email protected], 980 39 067
Telefon: 233 13 427 Les mer